مصرف ماهیهای روغنی با خطر پایین تر ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط است

22 ژانویه 2021- طبق تحقیقی که در 11 ژانویه به صورت آنلاین در Diabetes Care منتشر شده است ، مصرف ماهی های روغنی، اما نه ماهی های غیرروغنی، با خطر کمتر برای ابتلا به دیابت نوع 2 یا T2D، مرتبط است.

دکتر چن، از کالج پزشکی آلبرت انیشتین در شهر نیویورک، و همکارانش از داده های 392،287 شرکت کننده ی میانسال و مسن (55 درصد زن) دربیوبانکانگلیس برای ارزیابی ارتباطات مصرف ماهی روغنی و غیر روغنی و مکمل روغن ماهی با بروز دیابت نوع 2 استفاده کردند.

محققان دریافتند که طی متوسط 10.1 سال پیگیری​​، 7262 مورد ابتلای به دیابت نوع 2 ثبت شده است. برای کسانی که کمتر از یک وعده در هفته، یک وعده در هفته و دو یا چند وعده در هفته مصرف ماهیهای روغنی را گزارش کرده بودند، در مقایسه با شرکت کنندگانی که هرگز ماهی روغنی مصرف نمی کردند، نسبت خطر تنظیم شده برای چند متغیر،برای دیابت نوع 2به ترتیب 0.84 ، 0.78 و 0.78 بود.

محققان هیچ ارتباطی بین مصرف ماهی های غیر روغنی و خطر ابتلا به T2D کشف نکردند. در بین شرکت کنندگانی که بطور منظم از روغن ماهی در ابتدای تحقیق استفاده می کردند، در مقایسه با افرادی که از مکملهای روغن ماهی استفاده نمی کردند، خطر ابتلا به دیابت نوع 2، به میزان 9 درصد کمتر بود. خطر ابتلا به دیابت نوع 2، در بین مصرف کنندگان منظم روغن ماهی که همچنین استفاده از روغن ماهی را حداقل در توصیف جزئیات یکی از رژیم های 24 ساعته ی خود گزارش کردند، 18 درصد کمتر بود در مقابل افرادی که هیچ وقت مکمل روغن ماهی استفاده نمی کردند.

نویسندگان اظهار داشتند: در حال حاضر، احتیاط معقول این است که مصرف ماهی های روغنی تازه را به عنوان بخشی از یک الگوی غذایی سالم به جای مکمل های روغن ماهی برای پیشگیری از دیابت، توصیه کنیم.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2021-01-oily-fish-consumption-tied-diabetes.html