16 ژانویه 2023 - یک مطالعه منتشر شده در مجله آمریکایی تغذیه بالینی نشان داد که مصرف فروکتوز موجود در نوشیدنی های شیرین شده با قند می تواند باعث اختلالات قلبی متابولیکی شود. در مقابل، فروکتوز موجود در میوه ها برای سلامت قلب و عروق مفید است.

زمینه

فروکتوز به مقدار زیاد در میوه ها، شربت های ذرت با فروکتوز بالا و نوشیدنی های شیرین شده با شکر وجود دارد. داده‌های نظرسنجی ملی ایالات متحده میانگین مصرف فروکتوز را 49 گرم در روز گزارش کرده است که حدود 10 درصد از کل انرژی دریافتی را در جمعیت عمومی تشکیل می‌دهد.

رایج ترین منبع فروکتوز در ایالات متحده نوشیدنی های شیرین شده با شکر هستند که 46 درصد از کل فروکتوز را تامین می کنند. مصرف زیاد فروکتوز می تواند باعث مشکلات مختلف سلامتی از جمله دیابت و چاقی شود. مطالعات نشان داده اند که فروکتوز متابولیسم گلوکز را مختل می کند، سنتز اسیدهای چرب را افزایش می دهد و باعث التهاب می شود.

در مطالعه ی حاضر، دانشمندان رابطه بین دریافت فروکتوز از منابع غذایی مختلف و سطوح خونی نشانگرهای زیستی متابولیک قلبی و التهابی را بررسی کردند.

طراحی مطالعه

دانشمندان داده های مقطعی از سه مطالعه در مقیاس بزرگ بر روی بزرگسالان آمریکایی را تجزیه و تحلیل کردند. در مجموع 6858 مرد از مطالعه پیگیری متخصصان سلامت، 15400 زن از مطالعه سلامت پرستاران و 19456 زن از مطالعه سلامت پرستارانII در مطالعه ی اخیر وارد شدند. هیچ یک از شرکت کنندگان در زمان جمع آوری نمونه های خون، به دیابت، بیماری قلبی عروقی یا سرطان مبتلا نبودند.

داده های به دست آمده از یک پرسشنامه بسامد غذایی برای تعیین میزان مصرف فروکتوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سه منبع مختلف فروکتوز شامل میوه ها، آب میوه ها و نوشیدنی های شیرین شده با شکر در نظر گرفته شد.

نمونه های خون جمع‌آوری‌شده از شرکت‌کنندگان برای 14 بیومارکر گلایسمی، التهابی و چربی مورد بررسی قرار گرفت. این بیومارکرها با پاتوژنز دیابت، بیماری های قلبی عروقی و سرطان مرتبط هستند.

مشاهدات مهم

تجزیه و تحلیل داده‌های هر سه گروه نشان داد که شرکت ‌کنندگان مرد نسبت به شرکت ‌کنندگان زن، فروکتوز بیشتری دریافت می ‌کنند. میوه به عنوان منبع اصلی فروکتوز در تمام گروه های مورد مطالعه شناسایی شد.

دریافت فروکتوز از نوشیدنی های شیرین شده با قند در بین مردان بیشتر از زنان بود. در تمام گروه‌های مطالعه، شرکت ‌کنندگانی که غیر سیگاری بودند، الکل کمتری مصرف می‌کردند، شاخص توده بدنیپایین‌تری داشتند یا فعالیت بدنی بیشتری داشتند، و احتمال بیشتری داشت که فروکتوز بیشتری از میوه‌ها و آب میوه‌ها دریافت کنند.

رابطه بین مصرف فروکتوز و نشانگرهای زیستی خون

یافته های این تجزیه و تحلیل نشان داد که افزایش دریافت 20 گرم در روز فروکتوز با سطوح بالاتر بیومارکرهای التهابی و تری گلیسیرید و سطوح پایین آدیپونکتین و لیپوپروتئین-کلسترول با چگالی بالا، در خون مرتبط است.

ارتباط بین مصرف فروکتوز و سطوح بیومارکرهای التهابی در شرکت‌ کنندگانی که BMI بالاتر و فعالیت بدنی پایین‌تری داشتند، قوی ‌تر بود.

با در نظر گرفتن منابع مختلف فروکتوز به طور جداگانه، نوشیدنی های شیرین شده با قند باعث تغییرات نامطلوب در بیشتر نشانگرهای زیستی شدند. دریافت آب میوه با سطوح بالاتر پپتید C، هموگلوبین گلیکوزیله (نشانگر دیابت)، تری گلیسیرید و سطوح پایین آدیپونکتین مرتبط بود.

در مقایسه با آب میوه های شیرین شده با قند و نوشیدنی های شیرین شده با قند، دریافت فروکتوز از میوه ها با سطوح خونی مطلوب بیومارکرهای متابولیک قلبی و التهابی مرتبط بود. جایگزینی 20 گرم فروکتوز در روز از نوشیدنی شیرین شده با قند، با فروکتوز میوه باعث کاهش بیومارکرهای التهابی، گلایسمی و چربی در خون شد.

اهمیت مطالعه

این مطالعه نشان می‌دهد که مصرف فروکتوز از آب میوه های شیرین شده با قند و نوشیدنی‌های شیرین شده با قند می‌تواند منجر به نمایه‌های خونی غیرطبیعی چندین نشانگر زیستی متابولیک و التهابی شود. در مقابل، فروکتوز دریافت شده از میوه ها می تواند فواید سلامتی داشته باشد.

نقاط قوت اصلی این مطالعه شامل تعداد زیاد شرکت کنندگان( مرد و زن)، و ارزیابی های مکرر از رژیم غذایی افراد بود. با این حال، دانشمندان گفتند: میزان و منشا مصرف فروکتوز توسط خود افراد گزارش شد، بنابراین، امکان سوگیری گزارش را نمی توان نادیده گرفت. علاوه بر این، جمعیت مورد مطالعه شامل متخصصان بهداشتی سفیدپوست بودند که سبک زندگی سالم تری داشتند. این امر تعمیم پذیری یافته ها را محدود می کند.

برای حمایت از سیاست‌هایی که مصرف نوشیدنی های حاوی فروکتوز را محدود می‌کند، مطالعات آینده با جمعیت‌های متنوع ‌تر مورد نیاز است.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20230116/Beverage-fructose-intake-may-lead-to-an-abnormal-cardiometabolic-profile.aspx