مصرف روزانه کافئین می تواند ماده خاکستری مغز را تغییر دهد

16 فوریه 2021-کافئین موجود در قهوه، کولا، یا یک نوشیدنی انرژی زا، پرمصرف ترین ماده روانگردان در جهان است. محققان دانشگاه بازل اکنون نشان داده اند که مصرف منظم کافئین می تواند ماده خاکستری مغز را تغییر دهد. با این حال، به نظر می رسد این اثر موقتی است.

بی شک کافئین به بیشتر ما کمک می کند تا هوشیارتر بمانیم. با این حال، اگر در شب مصرف شود، می تواند خواب ما را مختل کند و همانطور که مطالعات قبلی نشان داده است کمبود خواب می تواند به نوبه خود بر ماده خاکستری مغز تأثیر گذارد. بنابراین آیا مصرف منظم کافئین می تواند بر ساختار مغز از طریق کم خوابی، تأثیر گذارد؟ یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکترCarolin Reichert  و پروفسور Christian Cajochen، از دانشگاه بازل وبیمارستان روانپزشکی دانشگاه بازل(UPK) در مطالعه ای این سوال را بررسی کردند.

همانطور که آنها در مجله Cerebral Cortex گزارش دادند، نتیجه شگفت آور بود: کافئین مصرف شده به عنوان بخشی از مطالعه، منجر به خواب نامناسب نشد. با این حال، محققان تغییراتی را در ماده خاکستری مغز این افراد مشاهده کردند. ماده خاکستری شامل بخشهایی از سیستم عصبی مرکزی است که در درجه اول از جسم سلولهای عصبی تشکیل شده است، در حالی که ماده سفید عمدتاً شامل مسیرهای عصبی است که شامل دنباله ها یا آکسونهای طویل سلولهای عصبی می باشد.

گروهی متشکل از 20 جوان سالم که همه آنها بطور منظم روزانه قهوه می نوشیدند، در این تحقیق شرکت داشتند. به آنها قرص های حاوی کافئین یا دارونما داده شد تا در طول دو دوره ی 10 روزه مصرف کنند و از آنها خواسته شد که در این مدت کافئین دیگری مصرف نکنند. در طی دوره ی اول مطالعه، آنها قرص های حاوی کافئین و در ده روز دوم، قرص هایی که هیچ ماده موثری نداشتند (دارونما) را مصرف کردند. در پایان هر دوره 10 روزه ، محققان حجم ماده خاکستری افراد را با استفاده از اسکن مغزی بررسی کردند. آنها همچنین با ثبت فعالیت الکتریکی مغز(EEG) ، کیفیت خواب شرکت کنندگان را در آزمایشگاه خواب بررسی نمودند.

کافئین تاثیری بر خواب ندارد اما سبب ایجاد تغییراتی در ماده خاکستری مغز می شود

مقایسه ی داده ها نشان داد که عمق خواب شرکت کنندگان بدون در نظر گرفتن اینکه کافئین یا کپسول های دارونما مصرف کرده اند، برابر است. اما محققان تفاوت قابل توجهی در ماده خاکستری مغز این افراد در هنگام مصرف کافئین پس از ده روز مشاهده کردند. در دوره ی بدون کافئین، هنگامیکه دارونما دریافت می کردند، حجم ماده خاکستری بیشتر از مدت زمان مشابه با کپسول های کافئین بود.این تفاوت به ویژه در لوب گیجگاهی داخلی راست، از جمله هیپوکامپ، منطقه ای از مغز که برای تثبیت حافظه ضروری است، چشمگیر بود.

دکتر Reichert،تأکید کرد: نتایج ما لزوماً به این معنی نیست که مصرف کافئین بر روی مغز تأثیر منفی می گذارد، اما مصرف روزانه ی کافئین به طور واضح بر سخت افزار شناختی ما تأثیر می گذارد، که باید مطالعات بیشتری در مورد آن انجام شود. وی اضافه کرد که در گذشته، تأثیرات کافئین بر سلامت در درجه اول در بیماران بررسی شده بود، اما همچنین نیاز به تحقیق در مورد افراد سالم وجود دارد.

اگرچه به نظر می رسد که کافئین باعث کاهش حجم ماده خاکستری می شود، اما فقط پس از 10 روز پرهیز از قهوه، در افراد مورد آزمایش، حجم بخش خاکستری به حجم عادی خود بازگشت.

دکتر Carolin Reichert، گفت: به نظر می رسد تغییرات در مورفولوژی مغز موقتی است، اما تاکنون مطاله ای برای مقایسه ی سیستماتیک مغز افرادی که بطور معمول قهوه می نوشند با کسانی که معمولاً کافئین کمی مصرف می کنند، یا اصلاً کافئین مصرف نمی کنند، انجام نشده است.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20210216/Daily-caffeine-consumption-can-change-the-gray-matter-of-the-brain.aspx