17 ژانویه 2023- مطالعه ی اخیراً منتشر شده در مجله آکادمی تغذیه و رژیم غذایی، نشان داد که مصرف آووکادو ممکن است کلسترول تام(TC)  و لیپوپروتئین-کلسترول با چگالی کم (LDL-C) را در بیماران مبتلا به کلسترول بالا کاهش دهد، محققان هیچ تاثیر منفی ناشی از مصرف آووکادو را بر وزن بدن پیدا نکردند.

آووکادو منبعی غنی از چربی های غیر اشباع است و مصرف آن ممکن است بر عوامل خطر رژیم غذایی قابل اصلاح برایCVD (بیماری قلبی عروقی) تأثیر بگذارد. گزارش شده است که افرادی که آووکادو مصرف می کنند، رژیم های غذایی سالم تری دارند تا حدی به دلیل سهم آووکادو در دریافت مواد مغذی با جایگزینی غذاهای کمتر سالم است. جایگزینی اسیدهای چرب اشباع شده (SFA) با اسیدهای چرب غیر اشباع پلی (PUFA) و اسیدهای چرب غیراشباع مونو (MUFA) برای پیشگیری اولیه و ثانویه CVD به دلیل تأثیرات مثبت آنها بر پروفایل لیپیدی توصیه می شود.

دکتر ژنو جیمز-مارتین و همکارانش برای روشن کردن نقش آنها در تغییر عوامل خطر متابولیک قلبی، اثرات مصرف رژیم‌های غذایی حاوی آووکادو نسبت به رژیم‌های کنترل بدون آووکادو یا حاوی مقادیر کم آووکادو را بر عوامل خطر متابولیک قلبی در بزرگسالانی که CVD بالینی داشتند و از سایر جهات سالم بودند و یا خطر CVD در آنها افزایش یافته بودند، بررسی کردند.

برای این منظور، محققان پنج پایگاه داده های الکترونیکی را همراه با Google Scholar جستجو کردند تا مطالعات منتشر شده بین سال‌های 1990 تا 2021 را شناسایی نموند. در این پژوهش، محققان به مرور مطالعات کوهورت آینده‌نگر و کارآزمایی‌های تصادفی‌ و کنترل ‌شده(RCT) به مدت 3 هفته یا بیشتر، پرداختند. ده مطالعه معیارهای ورود به این بازنگری را برآورده کردند که 9 مورد از آنهاRCT (شامل 503 شرکت‌کننده) و یک مطالعه مشاهده‌ای آینده‌نگر (شامل 55407 شرکت‌کننده) بود. نتایج ارزیابی شده توسط یک مرور کننده شامل: کلسترول های غیر ازHDL-C ، نسبت کلسترول تام به HDL-C، وزن بدن، فشار خون، آپولیپوپروتئین B، نسبت دور کمر به باسن، اندازه ی دور کمر، غلظت انسولین، گلوکز خون، و ترکیب بدن، بود.

یافته های این مطالعه به این شرح است:

· کاهش جزئی اما معنی داری در کلسترول تام(5.08- میلی گرم در دسی لیتر)در گروه آووکادو در مقایسه با گروه کنترل گزارش شد، اما تفاوت قابل توجهی در  HDL-C، LDL-C یا تری گلیسیرید مشاهده نشد.

· تجزیه و تحلیل زیرگروهی کاهش قابل توجهی را در LDL-C(9.4- میلی گرم در دسی لیتر) و کلسترول تام (7.54- میلی گرم در دسی لیتر) در گروه آووکادو در مقابل گروه کنترل در افراد مبتلا به هایپرکلسترولمی نشان داد. در عین حال، هیچ تفاوتی در افرادی با کلسترول طبیعی مشاهده نشد.

· قطعیت در یافته ها به عنوان کم تا خیلی کم طبقه بندی شد.

· ترکیب بدن و وزن تحت تأثیر مصرف آووکادو قرار نگرفت.

محققان نوشتند: نتایج حاصل از متاآنالیز ما نشان می‌دهد که مصرف آووکادو ممکن است LDL-C وTC  را در افرادی که با افزایش سطح LDL-C روبرو هستند، کاهش دهد، بدون اینکه تأثیر منفی بر وزن بدن آنها داشته باشد؛ با این حال، اطمینان کمی در مورد این یافته‌ها وجود دارد. برای درک بهتر اثرات آووکادو بر سلامت قلبی متابولیک، مطالعات دقیق‌تری مورد نیاز است.

آنها نتیجه گیری کردند که تا زمان انجام تحقیقات بیشتر برای درک فواید بالقوه آووکادو، در نظر گرفتن این یافته ها در زمینه ی عادات غذایی فعلی ممکن است مفید باشد. در حال حاضر شکاف بزرگی بین مصرف آووکادو توسط افراد در جمعیت عمومی و مقادیری که ممکن است اثرات قابل اندازه‌گیری بر سلامتی داشته باشد، وجود دارد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/avocado-consumption-reduces-total-cholesterol-and-ldl-c-without-impacting-body-weight-study-105532