24ژانویه 2022- شکستگی ها به طور فزاینده ای به عنوان یک عارضه مهم دیابت نوع 2 شناخته می شوند. علیرغم تراکم طبیعی استخوان، ظرفیت بازیافت مواد استخوانی در افراد مبتلا به دیابت مختل می شود و استخوان بیشتر تمایل به شکستگی دارد. در این مطالعه، محققان دریافتند که یک مداخله ی سبک زندگی مبتنی بر ورزش فشرده برای مدت 12 ماه، منجر به افزایش قابل توجهی در نشانگرهای بازیافت استخوان می شود. در عین حال، تراکم استخوان با وجود کاهش وزن قابل توجه افراد پس از این مداخله، حفظ گردید. در مجموع، این تغییرات احتمالاً منعکس کننده ی بهبود سلامت استخوان هستند. بنابراین، این مطالعه نشان می دهد که ترکیب ورزش و کاهش وزن می تواند یک استراتژی بالقوه برای جلوگیری از شکستگی استخوان در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 باشد. با این حال، برای پرداختن کامل به این موضوع، مطالعات بیشتری که به طور خاص برای ارزیابی تأثیر مداخلات سبک زندگی بر خطر شکستگی طراحی شده است، مورد نیاز است.

برای مطالعه ی متن کامل این مقاله به آدرس منبع مراجعه کنید.

منبع:

https://www.newswise.com/articles/intensive-exercise-based-lifestyle-intervention-improves-bone-health-in-persons-with-type-2-diabetes