مداخلات مبتنی بر شبکه های اجتماعی کنترل قند خون را در بزرگسالان مسن بهبود می بخشد

بر اساس مطالعه جدیدی که در 81 مین نشست علمی انجمن دیابت آمریکا (ADA) ارائه شد، یک مداخله در شبکه های اجتماعی در بهبود کنترل قند خون در گروه بزرگسالان کم درآمد مبتلا به دیابت موثر بود، این نشان می دهد که اثربخشی ابزارهای دیجیتال برای بهبود نتایج دیابت فقط به افراد جوان یا کسانی که درآمد و تحصیلات بیشتری دارند، محدود نمی شود.

هدف از این مطالعه ی کوچک آزمایشی، بررسی امکان سنجی و اثربخشی بالقوه ی یک برنامه آموزش دیابت مبتنی بر شبکه های اجتماعی در گروهی از مهاجران مسن چینی مبتلا به دیابت نوع 2 با درآمد کم بود، که در شهر نیویورک زندگی می کردند. طی دو ماه محققان از 30 شرکت کننده برای این مطالعه ثبت نام کردند که اکثراً زن (70 درصد)، متاهل (63 درصد) و دارای مهارت محدود زبان انگلیسی (87 درصد) بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 61.2 سال بود و اکثرا (84 درصد) گزارش کردند که درآمد خانوارشان زیر 25000 دلار در سال و سطح تحصیلات آنها دبیرستان یا کمتر (63 درصد) است.

تنها دو شرکت کننده در طول شش ماه از مطالعه خارج شدند. در این مطالعه به شرکت کنندگان با استفاده ازWeChat ، -برنامه ای که در بین مهاجران چینی در ایالات متحده محبوب است-، در طول 12 هفته 24 فیلم آموزشی دیابت "متناسب با فرهنگ و زبان" آنها نشان داده شد. میزان تکمیل کلی تماشای فیلم ها 92٪ بود، این بدان معناست که اهداف محققان برای حفظ 80٪ از شرکت کنندگان و نرخ تماشای 80 درصدی فیلم محقق شد.

فیلم های آموزشی دیابت منجر به کاهش هموگلوبینA1C در افراد شرکت کننده شد

میانگین سطح هموگلوبینA1C (معیاری برای کنترل طولانی مدت قند خون) شرکت کنندگان در ابتدای مطالعه 7.4 درصد بود. پس از شش ماه - حدود سه ماه پس از پایان بخش فعال تماشای ویدئوهای آموزشی - میانگین سطحA1C به 6.8 درصد کاهش یافت، که کاهش قابل توجهی شامل عبور از آستانه 7.0٪ است کهADA به عنوان هدف قند خون برای اکثر افراد دیابتی توصیه می کند. علاوه بر این، 96٪ از شرکت کنندگان در یک مطالعه پیگیری از برنامه آموزش مجازی برای دیابت، ابراز رضایت کردند و هر یک از افراد با این قالب از برنامه های مجازی به جای جلسات حضوری آموزش دیابت یا "موافق" یا "کاملاً موافق" بودند.

این مطالعه نشان داد که ممکن است کلیشه ها در مورد پذیرش کمتر فناوری به عنوان بخشی از مراقبت های دیابت توسط برخی افراد مسن، کم درآمد ، کمتر تحصیل کرده یا مهاجر ، صحیح نباشد. همچنین، این نتایج نشان می دهد که برای افرادی که بخوبی انگلیسی صحبت نمی کنند، استفاده از یک برنامه آموزش دیابت مبتنی بر فیلم ممکن است یک گزینه ی مناسب و حتی ترجیحی بجای ارائه جلسات یا کلاس های حضوری آموزش دیابت به زبان دیگر باشد. البته، نتایج این مطالعه فقط با بررسی گروه كوچك خاصی از افراد بدست آمده است و برای بررسی اینكه آیا رویكردی مشابه می تواند برای سایر گروه های مبتلا به دیابت كه دسترسی آنها به قالب های سنتی آموزش دیابت دشوار است، صادق باشد، به مطالعات بیشتری نیاز است.

منبع:

https://www.diabetesselfmanagement.com/news-research/2021/07/13/social-media-intervention-improves-glucose-control-in-older-adults/