23 ژانویه 2023- در مطالعه ی اخیراً منتشر شده در ژورنال Hypertension، محققان بریتانیایی با استفاده از مدل‌سازی یادگیری عمیق، یک رابطه ی مونوتونیک را بین فشار خون سیستولیک (SBP) و خطر پیامدهای قلبی عروقی (CV) در بیماران دیابتی بدون وجود مدرکی از یک رابطه J شکل، پیدا کردند.

در مورد اینکه آیا ارتباط بین فشار خون سیستولیک و خطر بیماری قلبی عروقی (CVD) مونوتونیک است یا اینکه آیا فشار خون بهینه ی پایینی وجود دارد، اختلاف نظرهایی وجود دارد. دکتر کاظم رحیمی از دانشگاه آکسفورد در بریتانیا و همکارانش، ارتباط بین فشار خون سیستولیک و حوادث CV را در بیماران دیابتی در طیف کامل فشار خون سیستولیک بررسی کردند.

برای این منظور، محققان گروهی متشکل از 49000 بیمار مبتلا به دیابت در رده سنی 50 تا 90 سال را از سوابق الکترونیکی مرتبط با سلامت در بریتانیا شناسایی کردند. محققان از یک رویکرد یادگیری عمیق برای تجزیه و تحلیل ارتباط بین فشار خون سیستولیک و پیامدهای قلبی عروقی (نارسایی قلبی، بیماری ایسکمیک قلب، مرگ قلبی عروقی و سکته مغزی) استفاده نمودند.

یافته های این مطالعه به شرح زیر است:

· محققان 16378 رویداد قلبی عروقی را طی یک پیگیری متوسط 7.3 ساله مشاهده کردند.

· رابطه بین فشار خون سیستولیک و حوادث CV از یک الگوی مونوتونیک پیروی کرد. گروهی که کمترین فشار خون سیستولیک پایه را داشتند(کمتر از 120 میلی‌متر جیوه )، کمترین خطر حوادث CV را نشان دادند.

· در مقایسه با گروه مرجع با کمترین فشار خون سیستولیک کمتر از 120 میلی‌متر جیوه، نسبت خطر تعدیل‌شده برای CVD زمانی که SBP بین 120 تا 129 میلی‌متر جیوه بود برابر با 1.03، برای SBP بین 140 تا 149 میلی‌متر جیوه برابر با 1.05، برایSBP  بین 130 و 139 میلی متر جیوه برابر با 1.08،  برای   SBP بین 150 و 159 میلی متر جیوه برابر با 1.12 و برایSBP  مساوی و بیشتر از 160میلی متر جیوه برابر با 1.19 گزارش شد.

محققان نتیجه گیری کردند که ما با استفاده از مدل‌سازی یادگیری عمیق در بیماران دیابتی بدون شواهدی از رابطه ی J شکل، یک رابطه ی مونوتونیک بین فشار خون سیستولیک و خطر پیامدهایCV ، شناسایی کردیم.

منبع:

Rao S, Li Y, Nazarzadeh M, Canoy D, Mamouei M, Hassaine A, Salimi-Khorshidi G, Rahimi K. Systolic Blood Pressure and Cardiovascular Risk in Patients With Diabetes: A Prospective Cohort Study. Hypertension. 2022 Dec 30. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.20489. Epub ahead of print. PMID: 36583386.

Source : Hypertension journal

https://medicaldialogues.in/cardiology-ctvs/news/study-finds-monotonic-relationship-between-systolic-blood-pressure-and-risk-of-cv-outcomes-in-diabetes-patients-105844