محققان تغییرات ژنتیکی کلیدی را در بافت بینابینی کلیه ی مبتلایان به دیابت شناسایی کردند

16فوریه 2021- محققان دانشگاه ایندیانا تغییرات اساسی ژنتیکی را در بافت بینابینی کلیه مبتلایان به دیابت شناسایی کردند، این کشف نشان دهنده پتانسیل یک رویکرد ژنتیکی انقلابی جدید در درمان بیماری های کلیوی است. آنها یافته های خود را به "اطلس سلولی" پروژه ی پزشکی دقیق کلیه (KPMP) که مجموعه ای از نقشه های مورد استفاده برای طبقه بندی و مکان یابی انواع سلولها و ساختارهای مختلف در کلیه است، افزودند.

محققان یافته های پیشگامانه ی خود را در مطالعه ای که در 10 فوریه 2021 در Science Advances منتشر شد، به اشتراک گذاشتند.

در این تحقیق، محققان با استفاده از روشی به نام "ترانسکریپتوماتیکس منطقه ای[1]"، بافت کلیه ی افراد سالم و افراد دیابتی را مورد بررسی قرار دادند. این روش شامل رنگ آمیزی سریع بافت کلیه و سپس استفاده از لیزر برای برش مناطق میکروسکوپی مورد نظر است.

دکتر Daria Barwinska، سرپرست این مطالعه و دانشمند دستیار در گروه پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه ایندیانا، گفت: ما دریافتیم که وقتی زخمی بر روی بافت بینابینی کلیه ایجاد می شود، نسخه برداری از برخی از ژن های مهم تغییر می کند.

دکتر Barwinska، سرپرست این مطالعه، گفت: بافت بینابینی چسبی است که اجزای کلیه را به هم متصل می کند. این بافت، بخشی با کمترین خصوصیات اختصاصی کلیه است، اما جای زخم در بافت بینابینی که به علت بیماری هایی مانند دیابت ایجاد می شود، می تواند در بیماری کلیوی نقش داشته باشد.

به گفته ی دکتر Michael Eadon، که نویسنده ی مسئول در این تحقیق و استادیار گروه پزشکی دانشکده پزشکیایندیانااست، آسیب حاد کلیوی (AKI) و بیماری مزمن کلیوی (CKD) میلیون ها نفر را در ایالات متحده و در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، هیچ روش درمانی موثری برای AKI وجود ندارد و فقط تعداد کمی از درمانها برای بیماری مزمن کلیوی هم اکنوندر دسترس است.KPMP، یک پروژه چند مرکزی با تمرکز بر درک و یافتن روش های درمانی جدید برای AKI وCKD ، است که به دنبال درمان این بیماریها در سطح مولکولی می گردد.

دانشگاه ایندیانایکی از سایتهای پروژه ی KPMPاست که به بررسی بافت کلیه می پردازد. در مجموع ، این سایت ها با همکاری یکدیگر فن آوری های پیشرفته ای را برای کمک به بررسی بیوپسی های تهیه شده از کلیه ی انسان ارائه می دهند.

دکتر Eadon، گفت: بسیاری از بیماری ها می توانند در زیر میکروسکوپ یکسان به نظر برسند، اما علل آنها بسیار متفاوت باشد. ما به دنبال درک چگونگی نقش ژن های مختلف در بیماری های کلیوی شایع هستیم.

این مطالعه می تواند آغازگر دوران درمان های جدید و بهتری برای میلیون ها فرد مبتلا به AKI وCKD ، باشد.

دکتر Barwinska، گفت: یک رویکرد پزشکی فردگرایانه که بر اساس درک تاثیر بیماری های مختلف بر ژنهای یک بیمار باشد، به یافتن درمان های بالقوه برای بیماری کلیوی کمک می کند و می تواند نیازهای هر بیمار را بطور جداگانه برآورده کند.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20210216/Researchers-identify-key-genetic-changes-in-interstitial-kidney-tissue-of-people-with-diabetes.aspx

 [1]regional transcriptomics