محدود کردن خوردن غذا به صبح منجر به کاهش وزن نمی شود

30نوامبر 2020 - محققان گفتند: خوردن وعده های غذایی در اوایل روز منجر به کاهش وزن در افراد مبتلا به دیابت نمی شود.تیمی از محققان دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور تاثیر محدود کردن زمان خوردن غذا را بر کاهش وزن بررسی کردند.

در طول یک دوره آزمایشی 12 هفته ای، آنها به گروهی از افراد وعده های غذاییشان را قبل از ساعت 13 هر روز و به گروه دیگر همان وعده های غذایی را بعد از ساعت 5 بعد از ظهر دادند.

دکتر نیسا ماروتور، دانشیار پزشکی، اپیدمیولوژی و پرستاری در دانشگاه جان هاپکینز، گفت: ما مدتهای طولانی است که می خواستیم بدانیم آیا زمان خوردن غذا در طول روز بر نحوه ی استفاده و ذخیره انرژی بدن تأثیر می گذارد؟

او ادامه داد: در بیشتر مطالعات قبلی تعداد کالری وعده های غذایی کنترل نشده بود، بنابراین مشخص نبود افرادی که زودتر غذا می خورند، کالری یکسانی را دریافت کرده اند یا خیر. در این مطالعه، تنها عامل متغیر در بین دو گروه، زمان غذا خوردن در طول روز بود.

در مجموع 41 بزرگسال دارای اضافه وزن در این مطالعه شرکت کردند. بیشتر آنها زن و سیاه پوست با میانگین سنی حدود 59 سال بودند. محققان وزن و فشار خون آنها را در ابتدای آزمایش و سپس هر چهار هفته یک بار تا انتهای مطالعه اندازه گیری کردند.

همه شرکت کنندگان بدون توجه به زمان غذا خوردن، وزن کم کرده و فشار خونشان کاهش یافت.

دکتر ماروتور، گفت: ما فکر می کردیم که محدودیت زمان غذا خوردن به اوایل روز، سبب کاهش وزن بیشتری می شود، اما این اتفاق نیافتاد. دریافت اکثر کالری در اوایل روز، هیچ تفاوتی در کاهش وزن و فشار خون ایجاد نکرد. در مجموع، این یافته ها به ما کمک می کند تا درک کاملتری از اثرات محدودیت زمان خوردن غذا بر سلامت کاردیومتابولیک بدست آوریم.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2020/nov/restricting-eating-in-the-morning-does-not-lead-to-weight-loss.html