15 ژانویه 2023- مطالعه منتشر شده در ژورنال Clinical Infectious Diseases نشان داد که افراد دیابتی که از قبل تحت درمان با متفورمین بودند، طی 3 ماه پس از بستری در بیمارستان به دلیل ذات الریه، نرخ بقای بهتری داشتند.

پروفسور Eric M. Mortensen، رئیس بخش پزشکی داخلی در UConn Health،گفت: از آنجایی که بسیاری از داروهای کنترل کننده ی قند خون که دیابتی‌ها مصرف می‌کنند، از جمله متفورمین، خواص مفید بالقوه ای در برابر عفونت‌ها دارند، ما تأثیرات بالینی این داروها را بر بقای بیماران بستری در بیمارستان به دلیل ذات‌الریه (پنومونی) بررسی نمودیم.

پرفسور مورتنسن و همکارانش یک مطالعه کوهورت گذشته نگر با استفاده از داده های ملی وزارت امور کهنه سربازان انجام دادند. بر اساس این مطالعه، داده های بیمارانی با سن 65 سال و بالاتر که سابقه دیابت و همچنین بستری در بیمارستان به دلیل ذات الریه بین سال‌های 2002 تا 2012 داشتند، در این تحلیل مقایسه ای مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع، 34759 بیمار که معیارهای ورود به این مطالعه را داشتند شناسایی شدند که برای 20.3 درصد از آنها متفورمین تجویز شده بود.

محققان دریافتند که مرگ و میر 30 روزه ی تعدیل نشده برای کسانی که متفورمین دریافت می کردند، 9.6 درصد و برای کسانی که متفورمین دریافت نمی کردند، 13.9 درصد است(p<0.003).به طور مشابه، مرگ و میر 90 روزه برای کسانی که متفورمین دریافت کرده بودند،15.8 درصد بود در مقابل برای بیمارانی که متفورمین دریافت نکرده بودند23 درصد بود(p<0.0001).

در یک مدل امتیاز گرایش، محققان همچنین 6899 مصرف کننده ی متفورمین را با 6899 بیمار که متفورمین مصرف نمی کردند، با هم مطابقت داده و نشان دادند که هم مرگ و میر 30 روزه(نسبت خطر 0.86) و هم  مرگ و میر 90 روزه(نسبت خطر 0.85) برای مصرف کنندگان متفورمین "به طور قابل توجهی کمتر" است.

پرفسور مورتنسن، گفت: متفورمین نه تنها قند خون بیماران دیابتی را کاهش می‌دهد، بلکه اثرات بالقوه دیگری نیز دارد، از جمله بهبود بقای افرادی که دچار عفونت‌های شدید می‌شوند، بنابراین متفورمین خود را مصرف کنید.

منبع:

https://www.healio.com/news/infectious-disease/20230113/metformin-linked-to-lower-mortality-in-diabetes-patients-hospitalized-with-pneumonia