اول نوامبر 2022- مطالعه ی جدید محققان مرکز پزشکی دانشگاه لیدن در هلند نشان داد که انجام ورزش در بعد از ظهر یا عصر با کاهش مقاومت به انسولین به ترتیب به میزان 18% و 25% مرتبط است.

تحقیقات نشان می دهد که ورزش در بعد از ظهر یا عصر ممکن است برای کنترل قند خون بهتر از تقسیم نمودن فعالیت بدنی به صورت مساوی در طول روز باشد.

دکتر Jeroen van der Velde رهبر این مطالعه و همکارانش، در مقاله ای که در مجله ی Diabetologia منتشر شده است،گزارش دادند که ورزش بین ظهر تا نیمه شب می تواند مقاومت به انسولین را تا یک چهارم کاهش دهد.

مقاومت به انسولین زمانی رخ می دهد که سلول‌های ماهیچه‌ها، بافت چربی و سلولهای کبد برای پاسخ به انسولین تلاش می‌کنند، اما نمی‌توانند به راحتی گلوکز موجود در خون را جذب کنند.این باعث می شود که پانکراس انسولین بیشتری تولید کند تا به ورود گلوکز به سلول ها کمک کند.

تا زمانی که لوزالمعده بتواند انسولین کافی برای غلبه بر پاسخ ضعیف سلول ها بسازد، گلوکز خون در محدوده سالم باقی می ماند، اما گاهی اوقات سطح گلوکز خیلی بالا می رود و قند در جریان خون باقی می ماند.این می تواند منجر به پیش دیابت (مرحله قبل از تشخیص دیابت) یا دیابت شود.

مطالعات قبلی نشان داده اند که ورزش با حساسیت بهتر به انسولین مرتبط است و در نتیجه خطر ابتلا به دیابت را کاهش می دهد.

این تیم از داده های مطالعه اپیدمیولوژی چاقی هلندی (NEO) استفاده کرد که شامل مردان و زنان 45 و 65 ساله بانمایه ی توده ی بدنی27 یا بیشتر بود(که آنها را در رده اضافه وزن یا چاق قرار می داد).یک گروه جداگانه از افراد به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند، به این معنی که مطالعه کلی شامل 6671 نفر بود.

افراد شرکت کننده تحت یک معاینه فیزیکی قرار گرفتند که طی آن نمونه خون از آنها برای اندازه گیری سطح گلوکز و انسولین خون در زمانی که افراد ناشتا بودند و بعد از صرف غذا، گرفته شد.همچنین از افراد در مورد سبک زندگی آنها سؤال شد و برخی به طور تصادفی انتخاب شدند تا میزان چربی کبد آنها با اسکن MRI اندازه گیری شود.

به یک گروه تصادفی متشکل از 955 نفر نیز شتاب‌سنج ترکیبی دارای مانیتور ضربان قلب داده شد تا به مدت چهار روز و شب متوالی از آن استفاده کنند تا میزان حرکت و فعالیت آنها ارزیابی شود.

محققان داده های کامل جمع آوری شده از حدود 775 نفر را تجزیه و تحلیل کردند. نتایج نشان داد که صرف زمان برای فعالیت بدنی متوسط ​​تا شدید، باعث کاهش محتوای چربی کبد و همچنین کاهش مقاومت به انسولین می شود.

انجام ورزش در بعد از ظهر یا عصر با کاهش مقاومت به انسولین به ترتیب به میزان 18 و 25 درصد در مقایسه با توزیع یکنواخت فعالیت در طول روز مرتبط بود.

این مطالعه نشان داد که تفاوت معنی داری در مقاومت به انسولین با فعالیت صبحگاهی در مقایسه با توزیع یکنواخت فعالیت در طول روز، وجود ندارد.

محققان نتیجه گیری کردند که زمان‌بندی فعالیت بدنی در طول روز برای تأثیرات مفید فعالیت بدنی بر حساسیت به انسولین اهمیت دارد. در مطالعات بعدی باید بررسی گردد که آیا زمان فعالیت بدنی واقعاً بر بروز دیابت نوع 2 تاثیر دارد یا خیر.

منبع:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-01/exercise-in-the-afternoon-or-evening-may-be-better-for-blood-sugar-control