20 ژانویه 2023- مطالعه ی اخیراً منتشر شده در ژورنال Nutrients نشان داد که در مقایسه با یک صبحانه معمولی، صبحانه ی حاوی مقادیر زیاد پروتئین زمانیکه وعده ی ناهار حذف نشود، می تواند از افزایش ناگهانی سطح قند خونپس از خوردن غذا (PPG)- بعد از صبحانه، ناهار و شام- جلوگیری کند. با این حال، چنانچه وعده ی ناهار حذف شود، صبحانه با پروتئین بالا دیگر نمی تواند از افزایش ناگهانی قند خون بعد از شام جلوگیری کند.

دکتر Keyi Xiao و همکارانش از دانشگاه Waseda در توکیو، در مطالعه خود نوشتند: یافته‌های ما نشان می‌دهد که حذف ناهار می‌تواند تأثیر یک صبحانه با پروتئین بالا را بر سرکوب سطوح قند خون بعد از شام، کاهش دهد.

هایپرگلایسمی پس از غذا ممکن است خطر ابتلا به بسیاری از بیماری های مرتبط با سبک زندگی مانند فشار خون بالا، بیماری های قلبی عروقی و چاقی را افزایش دهد و عامل اصلی مرگ در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2است. بنابراین، شناسایی راه‌هایی برای کاهش قند خون پس از غذا برای پیشگیری از این بیماری‌های مرتبط با سبک زندگی، ضروری است.

اخیراً اثر وعده ی دوم غذایی به عنوان یک استراتژی برای کنترل PPG محبوبیت پیدا کرده است. این به عنوان تأثیر مصرف غذا در یک وعده غذایی بر "سطح قند خونپس از وعده دوم" تعریف می شود.

با توجه به پیشینه ی فوق، هدف تیم تحقیقاتی بررسی تأثیر یک رژیم غذایی با صبحانه ی حاوی مقادیر زیاد پروتئین با یا بدون ناهار، بر PPG در طول روز بود.

برای این منظور، محققان یک طرح تصادفی متقاطع را انجام دادند که 12 شرکت ‌کننده ی جوان سالم (نه زن و سه مرد) را انتخاب کردند. در دو هفته، چهار کارآزمایی : صبحانه پر پروتئین + ناهار حذف شده، صبحانه معمولی + ناهار حذف شده، صبحانه با پروتئین بالا + ناهار ، و صبحانه معمولی + ناهار، انجام شد.

در طول هر آزمایش، ناهار، صبحانه و شام در روز آزمایش و شام قبل از روز آزمایش به عنوان وعده‌های غذایی آزمایشی در نظر گرفته شد و زمان غذا مشخص شد. شرکت کنندگان از دستگاهCGM (پایش مداوم قند خون) در طول آزمایش برای ارزیابی سطح قند خون استفاده کردند. محققان سطح افزایشی زیر منحنی(iAUC) قند خون پس از غذا را محاسبه کردند.آنها دریافتند که:

· در مقایسه با صبحانه معمولی، یک صبحانه با پروتئین بالا به مدت سه ساعتسطح افزایشی زیر منحنی (iAUC) قند خون بعد از صبحانه و به مدت 1.5 ساعتسطح افزایشی زیر منحنی(iAUC)  قند خون بعد از ناهار را سرکوب می کند.

· یک صبحانه ی پر پروتئین، در صورت خوردن ناهار سطح قند خون پس از شام و سطح قند خون بعد از هر غذایی را در طول روز کاهش داد، اما چنانچه وعده ی ناهار حذف می شد، تفاوت معنی داری ایجاد نمی کرد.

محققان گفتند: صبحانه با پروتئین بالا، هنگام خوردن ناهار، می تواند سطح قند خون بعد از غذا را بعد از صبحانه، ناهار و شام در مقایسه با یک صبحانه معمولی سرکوب کند. با این حال هنگامی که وعده ی ناهار حذف شد، خوردن صبحانه ی پر پروتئین نتوانست سطح قند خون بعد از شام، را سرکوب کند.

محققان نتیجه گیری کردند که حذف ناهار می تواند تأثیر یک صبحانه ی پر پروتئین را بر سرکوب قند خون بعد از شام، کاهش دهد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/high-protein-breakfast-with-lunch-suppresses-postprandial-blood-sugar-after-each-meal-105827