شیوع نگران کننده ی سویه ی جهش یافته ای از COVID در مزارع جهانی راسو در دانمارک

17نوامبر 2020- کارشناسان نگران هستند که ممکن است این نوع جهش یافته از ویروس کرونا که به راسوها منتقل شده است، منجر به تباهی تاثیر واکسن COVID-19 شود.

دانمارک دستور کشتار جمعی این حیوانات را صادر کرده است، زیرا این موارد در 207 مزرعه ی پرورش راسو در یوتلند، در شمال دانمارک، به سرعت گسترش یافته است و حداقل پنج مورد از سویه ویروس جدید در میان این مزارع شناسایی شده است.

در حال حاضر هفت شهر در معرض قرنطینه ی اضطراری قرار گرفته اند و Frederiksen، نخست وزیر دانمارک اوضاع را "بسیار بسیار جدی" توصیف کرده است.

در همین حال، در آمریکا تقریباً 10 هزار راسو در اثرCOVID-19 مرده اند که سبب نابودی تقریباً نیمی از جمعیت این حیوانات در این مزارع شده است. تصور می شود حیوانات این بیماری را از کارگران مزرعه ای در یوتا با آزمایشCOVID-19 مثبت، گرفته اند. از آن زمان، مواردCOVID در راسوها در مزارعی در ویسکانسین و میشیگان نیز تأیید شده است.

آزمایشات انجام شده بر روی راسوها در دانمارک نشان داده است که پروتئین های اسپایک، که به ویروس اجازه حمله به سلول ها را می دهد، جهش یافته اند، این بدان معنی است که حیوانات می توانند به راحتی آلوده شوند.

محققان دانمارکی می گویند وقتی ویروس را دوباره به انسان منتقل کردند، جهش باقی ماند و به همین دلیل آنها نگران هستند که ممکن است باعث شود زمانی که واکسنCOVID-19 عرضه شود، در نهایت تاثیر کمتری داشته باشد.

تاکنون، پنج سویه مختلف از این ویروس در دانمارک ثبت شده است که از ماه ژوئن در میان 214 نفر شناسایی شده است.

اما این سویه ی جهش یافته "Cluster 5" است که بیشترین نگرانی را در بین موسسه دولتی بیماری های عفونی سرم(SSI) ایجاد کرده است. آنها می گویند این "کاهش حساسیت" سویه نسبت به آنتی بادی ها است که آن را بسیار خطرناک می کند.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) این مسئله را نادیده گرفته و گفته است که سویه ی جهش یافته ی "Cluster 5"،  فقط حساسیت نسبت به آنتی بادی های خنثی کننده را به مقدار متوسطی ​​کاهش داده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2020/nov/mutated-covid-strain-cluster-5-sweeps-through-global-danish-mink-farms.html