7  مه 2022 - بر اساس داده‌های ارائه شده در نشست علمی و بالینی سالانهACOG ، شیوع دیابت بارداری در بین زنانی که در طول همه‌گیری کووید-19 در یک مرکز دانشگاهی زایمان کرده‌اند، 38.9 درصد بیشتر از زنانی بود که قبل از همه‌گیری زایمان کرده‌اند.

دکتر الیزابت میرسکی، رزیدنت سال سوم OB/GYN در دانشکده پزشکی دانشگاه تنسی، گفت: این افزایش نرخ دیابت بارداری می‌تواند منجر به افزایش عوارض مرتبط با بارداری و زایمان، مانند میزان پلی هیدرآمنیوس، ماکروزومی و سزارین شود.

در این مطالعه، دکتر میرسکی و همکارانش داده های 7653 بیمار را که در این مرکز دانشگاهی زایمان کرده بودند، به صورت گذشته نگر تجزیه و تحلیل کردند. از این تعداد، 58.6 درصد از زنان در طول دوره ی پیش از همه‌گیری - از ژانویه 2019 تا مه 2020 - زایمان کردند. تمدید دوره ی پیش از همه‌گیری تا می 2020، به محققان "زمان لازم برای نشان دادن برخی از اثرات احتمالی همه‌گیری، قرنطینه و غیره را داد". باقی زنان در طول همه گیری (از ژوئن 2020 تا ژوئیه 2021) زایمان کردند.

به طور کلی، دیابت بارداری برای 9٪ و 12.5٪ از بیماران به ترتیب قبل از  COVID-19 و پس از همه گیری، تشخیص داده شد.

هنگامی که زنان بر اساس BMI قبل از بارداری طبقه بندی شدند، شیوع دیابت بارداری در طول همه گیری به طور قابل توجهی به ترتیب بالاتر از قبل از همه گیری بود: برای زنانی با BMI لاغر، 7.4 درصد در مقابل 5 درصد؛0.01 P <، برای زنانی با BMI در محدوده ی اضافه وزن ،10.9 درصد در مقابل 7.4 درصد؛0.01 P <، و برای زنانی با  BMI چاق، 21.1 درصد در مقابل 17.2 درصد؛ 0.02=P، بود.

بر اساس این مطالعه، زایمان در طول همه‌گیری، هنگام کنترل سن مادر،BMI  قبل از بارداری و افزایش وزن بارداری، به عنوان یک پیش‌بینی‌کننده مهم برای دیابت بارداری باقی ماند.

 دکتر میرسکی گفت: این یافته، بر اهمیت مشاوره مناسب قبل از زایمان در مورد رژیم غذایی و سبک زندگی سالم، در تلاش برای کاهش نرخ دیابت بارداری، تاکید می کند. همچنین این سوال را ایجاد می‌کند که دقیقاً چه چیزی ممکن است باعث این افزایش نرخ‌ها شده باشد، آیا اثرات مستقیم COVID-19 است یا اثرات قرنطینه.

دکتر میرسکی، گفت: تحقیقات بعدی باید دلایل افزایش شیوع دیابت بارداری و نحوه جبران آن را روشن کند.او افزود: من کنجکاو هستم که مکانیسم‌های احتمالی این افزایش در نرخ تشخیص دیابت بارداری را ارزیابی کنم. تحقیقات آینده همچنین می تواند کمیت نرخ افزایش عوارض احتمالی و همچنین اثرات اعمال مداخلات آموزشی مختلف در تلاش برای مقابله با افزایش دیابت بارداری را تعیین کند.

منبع:

https://www.healio.com/news/womens-health-ob-gyn/20220507/prevalence-of-gestational-diabetes-increases-by-almost-40-during-covid19-pandemic