شوخ طبعی مثبت ممکن است داروی خوبی برای دیابت باشند

12 جولای 2021 - از مدت ها قبل مزایای روانشناختی شوخ طبعی مشخص شده بود، اگرچه بسیاری از مزایای خنده و شوخ طبعی همچنان مبهم باقی مانده اند. داشتن احساس شوخ طبعی ممکن است به شما کمک کند تا با فراز و نشیب های زندگی از جمله زندگی با دیابت کنار بیایید. اما مطالعات چندانی در مورد رابطه ی بین شوخ طبعی و کنترل قند خون در افراد دیابتی انجام نشده است. اگرچه یکی از این مطالعات که در 81 مین جلسات علمی انجمن دیابت آمریکا (ADA) ارائه شد، نشان می دهد که برخی از سبک های شوخ طبعی با کنترل بهتر قند خون ارتباط دارند.

هدف از این مطالعه بررسی تفاوت در سبک شوخ طبعی افراد دیابتی با سطح هموگلوبینA1C  زیر 7.0 ٪ و افراد دیابتی با سطح هموگلوبین A1C، 7.0 درصد یا بالاتر بود. مطابق با گایدلاین مراقبت های بالینی انجمن دیابت آمریکا، آستانه ی هموگلوبین A1C، "7.0 درصد" نشان دهنده هدف توصیه شده ی A1C برای اکثر افراد دیابتی است. در این تحقیق از سوالات نظرسنجی برای بررسی چهار سبک مختلف شوخ طبعی استفاده شده است.

دو سبک شوخ طبعی مثبت شامل: شوخ طبعی پیوند دهنده و سبک شوخ طبعی خود تقویت کننده است. شوخ طبعی پیوندگرایانه یا affiliative humor، بر تجارب روزمره ی مشترک به طور گسترده تأکید دارد، در حالی که شوخ طبعی خود تقویت کننده یا خود ارزنده ساز(self-enhancing humor)، شامل این است که بتوانید با خوش خلقی به خود یا موقعیت خود بخندید.

دو سبک شوخ طبعی منفی وجود دارد که شامل شوخ طبعی پرخاشگرانه و شوخ طبعی خودشکنانه است. شوخ طبعی پرخاشگرانه یا aggressive humor، شامل زمین زدن یا توهین به دیگران است، در حالی که شوخ طبعی خود شکنانه یا self-defeating humor، شامل زمین زدن یا اهانت به خود است.

شوخ طبعی مثبت با بهبود کنترل قند خون مرتبط است

در این مطالعه، 284 فرد مبتلا به دیابت شرکت کردند که حدود دو سوم آنها به دیابت نوع 1 مبتلا بودند. اکثر آنها سفیدپوست (89.1 درصد) ، زن (68.3 درصد) و دارای تحصیلات دانشگاهی بودند(68.7 درصد). هموگلوبین A1C همه آنها اندازه گیری شده بود و یک نظرسنجی به نامپرسشنامه ی سبک شوخ طبعی[1](HSQ)  را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که نمرات هر دو نوع شوخ طبعی مثبت (پیوندگرایانه و خود تقویت کننده) در میان شرکت کنندگانی با سطح A1C زیر 7.0 درصد، نسبت به شرکت کنندگانی با سطح A1C برابر با 7.0 درصد یا بیشتر، بطور قابل توجهی بالاتر است. تفاوت معناداری بین دو گروهA1C ، از نظر نمرات شوخ طبعی منفی (پرخاشگرانه یا خود شکننده) وجود نداشت، که نشان می دهد گرچه شوخ طبعی منفی ممکن است برای کنترل قند خون مضر نباشد، اما به نظر می رسد شوخ طبعی مثبت برای کنترل قند خون مفید است.

هرچند مشخص نیست که داشتن شوخ طبعی مثبت مسئول واقعی کنترل بهتر قند خون در این شرکت کنندگان است. به عنوان مثال، ممکن است کنترل بهتر قند خون منجر به داشتن روحیه بهتر شود، و باعث گردد افراد دارای شوخ طبعی مثبتی شوند و حتی اگر داشتن یک سبک شوخ طبعی مثبت به افراد دیابتی کمک کند تا کنترل قند خون بهتری داشته باشند، مشخص نیست که آیا کاری می توان انجام داد تا سبک خاصی از شوخ طبعی را در خود ایجاد نمود یا خیر.

با این حال، پیامدهای این مطالعه می تواند بسیار زیاد باشد. در خلاصه ی این مطالعه آمده است: وجود شوخ طبعی مثبت با کاهش عوارض پزشکی، عوارض روانشناختی و مدیریت موفق دیابت مرتبط است. از آنجایی که شوخ طبعی روشی رایگان است، به راحتی در دسترس است و قابل توسعه و تقویت است، به عنوان یک مولفه ی درمانی مناسب پیشنهاد می شود. بعلاوه، این نتایج از شواهدی پشتیبانی می کند که نشان می دهند شوخ طبعی در آموزش دیابت، منجر به بهبود نتایج آموزش دیابت می شود.

منبع:

https://www.diabetesselfmanagement.com/news-research/2021/07/12/some-kinds-of-laughter-may-be-good-medicine-for-diabetes/

 [1]Humor Styles Questionnaire