سماگلوتید به دلیل تاثیر آن در کاهش چاقی مورد تمجید قرار گرفت

21 فوریه 2021 - به گفته ی محققان، داروی دیابت نوع 2 وزن بدن را تا 20٪ کاهش می دهد و همان نتایج جراحی کاهش وزن را حاصل می کند.

سماگلوتید اشتها را سرکوب می کند و تیمی از محققان دانشگاه کالج لندن (UCL) می گویند که این دارو می تواند تأثیر قابل توجهی بر میزان چاقی داشته باشد.

آنها دریافتند که بیش از یک سوم (35 درصد) افرادی که این دارو را به طور منظم مصرف می کردند بیش از یک پنجم کل وزن بدن خود را از دست دادند.

در این کارآزمایی که در 16 کشور آسیایی، اروپایی، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی انجام شد، تقریباً 2000 نفر که دارای اضافه وزن یا چاقی بودند، شرکت داشتند.

به هر شرکت کننده یا یک دوز 2.4 میلی گرمی سماگلوتید یا دارونما به صورت هفتگی داده شد. همچنین جلسات مشاوره ای از متخصصان تغذیه در اختیار آنها قرار گرفت تا به آنها کمک کند تا از رژیم کم کالری پیروی کنند و بیشتر ورزش کنند.

در گروه سماگلوتید میانگین کاهش وزن 15.3 کیلوگرم (2.4 سنگ) بود. اما میانگین وزن از دست رفته در گروه دارونما فقط 2.6 کیلوگرم (0.4 سنگ) بود.

نویسنده اصلی این مقاله، پروفسور راشل باترهام از مرکز تحقیقات چاقیUCL ، گفت: یافته های این مطالعه یک پیشرفت بزرگ برای بهبود سلامت افراد مبتلا به چاقی است.

سه چهارم (75 درصد) افرادی که 2.4 میلی گرم سماگلوتید دریافت کرده بودند، بیش از 10درصد از وزن بدن و بیش از یک سوم این افراد بیش از 20٪ از دست بدن خود را از دست دادند.

پروفسور باترهام، گفت: هیچ دارویی تاکنون قادر به کاهش این میزان از وزن بدن نشده است، این دارو واقعا متحول کننده ی روش درمان چاقی است. برای اولین بار، مردم می توانند از طریق یک دارو به آنچه که تنها از طریق جراحی کاهش وزن امکان پذیر بود، برسند.

یافته های این مطالعه در New England Journal for Medicine منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2021/feb/semaglutide-hailed-for-obesity.html