8 سپتامبر 2023- یک بررسی سیستماتیک اخیر نشان داد که سرکه سیب (ACV) و دانه ی شنبلیله در مقایسه با چهار داروی گیاهی محبوب دیگر برای دیابت نوع 2-شامل دارچین، کورکومین(زردچوبه)، زعفران و زنجبیل- موثرترین برای کاهش قند خون ناشتا و سطح A1c هستند.

این مرور سیستماتیک که در ژورنالDiabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews  منتشر شد، شامل 44 کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده (RCT) با بیش از 3000 شرکت‌ کننده بود که از شش داروی گیاهی شامل زعفران، زنجبیل، دانه‌های شنبلیله، کورکومین، دارچین و سرکه سیب، برای کنترل دیابت نوع 2 استفاده می کردند.

نویسندگان دریافتند که از میان مواد گیاهی بررسی شده، سرکه ی سیب برای کاهش سطح گلوکز خون ناشتا، موثرترین است. دانه‌های شنبلیله، ACV، کورکومین (زردچوبه) و دارچین منجر به کاهش معنی‌دار آماری در قند خون ناشتا در مقایسه با گروه‌های کنترل در آزمایش‌های بالینی شدند.

محققان دریافتند که داروهای گیاهی هیچ تفاوتی در سطح انسولین یاHOMA-IR (ارزیابی مدل هموستاتیک برای مقاومت به انسولین) ایجاد نمی کنند.

چندین داروی گیاهی وجود دارند که توسط بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 (T2D) استفاده می شوند، گفته شده است که این داروها حساسیت به انسولین را به میزان قابل توجهی افزایش می دهند. چنین داروهایی به حفظ وضعیت قند خون سالم و بدون عوارض جانبی کمک می کنند. داده های کارآزمایی بالینی و روش های کامپیوتری نشان داده اند که داروهای گیاهی یکی از بهترین درمان ها برای دیابت نوع 2 هستند .بسیاری از داروهای گیاهی هرگز به طور مستقیم با هم مقایسه نشده اند تا مؤثرترین آنها مشخص گردد. بنابراین، Subodh Kumar، و همکارانش از موسسه علوم پزشکی تمام هند (AIMS)، با ترکیب شواهد مستقیم و غیرمستقیم بر مدیریت دیابت نوع 2 به مقایسه و رتبه بندی اثرات فرمولاسیون های گیاهی پرداختند.

برای این منظور، آنها مطالعات مربوط به اثربخشی فرمولاسیون های گیاهی برای وضعیت قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، را از پنج پایگاه داده الکترونیکی بازیابی کردند. این مرور فقط شامل کارآزمایی‌های تصادفی‌ و کنترل‌شده، به زبان انگلیسی بود که به تأثیر فرمول‌های گیاهی بر سطوح گلایسمی بزرگسالان (بالای 18 سال) پرداخته بودند. در این یک مرور سیستماتیک از طراحی متاآنالیز شبکه ای با مدل اثرات تصادفی استفاده شد.تجزیه و تحلیل نهایی شامل 44 کارآزمایی شامل 3130 شرکت کننده بر روی شش گیاه دارویی بود.

نویسندگان یافته های زیر را گزارش کردند:

· سرکه سیب ( SMDیا تفاوت میانگین استاندارد شده مساوی با 28.99-)؛ دارچین( SMDمساوی با 9.73-)، کورکومین (SMD مساوی با 13.15-)، و شنبلیله( SMDمساوی با 19.64-) به طور قابل توجهی قند خون ناشتا (FBG) را در مقایسه با دارونما کاهش دادند.

· فقط سرکه ی سیب ( SMDمساوی با2.10-) و دانه های شنبلیله ( SMDمساوی با 0.84) به طور قابل توجهی در کاهش HbA1C موثر بودند.

· سرکه ی سیب، موثرترین ماده ی غذایی گیاهی برای کاهش قند خون ناشتا در مقایسه با گیاهان دیگر بود.

محققان نوشتند: چندین گیاه دارویی را می توان به عنوان یک درمان کمکی ارزشمند برای کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع 2 در نظر گرفت. متخصصان بهداشتی باید تشویق شوند تا از این گیاهان برای مدیریت دیابت به عنوان بخشی از مراقبت های استاندارد خود استفاده کنند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/type-2-diabetes-aiims-researchers-find-apple-cider-vinegar-most-effective-for-reducing-blood-sugar-among-herbal-remedies-116897