سازمان بهداشت جهانی معیارهای تغذیه ای را برای افزایش دسترسی به غذای سالم تعیین کرد

18ژانویه 2021- مکانهای عمومی، مانند مدارس، مراکز مراقبت از کودکان، خانه های سالمندان، بیمارستان ها و مراکز اصلاح و تربیت و سایر غذاخوری های موسسات عمومی، می توانند نقشی اساسی در اطمینان از تأمین غذای سالم برای مردم و جلوگیری از مرگ 8 میلیون نفر در سال به دلیل رژیم های غذایی ناسالم، داشته باشند.

هدف از تعیین چارچوب اقدام جدیدWHO ، برای توسعه و اجرای سیاست های تهیه و خدمات مواد غذایی عمومی و رژیم های غذایی سالم، افزایش دسترسی به غذاهای سالم از طریق تعیین ضوابط تغذیه ای برای غذاهایی است که در محیط های عمومی سرو و فروخته می شوند. این اقدام جدید، همچنین با هدف کاهش بیماری های قابل پیشگیری و مرگ و میر ناشی از مصرف زیاد سدیم و نمک، قندها و چربی ها ، به ویژه چربی های ترانس و مصرف ناکافی غلات، حبوبات ، سبزیجات و میوه ها انجام می شود.

دکتر تدروس آدانوم گبریزس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، گفت: مکانهای عمومی که به کل جامعه، از جمله آسیب پذیرترین قشر جمعیت ما خدمت می کنند، باید مکانهایی باشند که مردم را به مصرف رژیمهای غذایی سالم ترغیب نمایند نه دلسرد کنند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که دولت ها از طریق اطمینان از سلامت غذاهایی که در محیط های عمومی سرو یا فروخته می شود به پیروی از رژیم های غذایی سالم کمک کرده و زندگی افراد را نجات دهند. هیچ بودجه عمومی نباید صرف غذاهایی شود که به رژیم های غذایی ناسالم کمک می کنند.

مصرف یک رژیم غذایی سالم از قبل از تولد تا آخرین روزهای زندگی برای جلوگیری از انواع سوء تغذیه و همچنین دیابت، سرطان ها و سایر بیماری های غیرواگیر (NCDs) امری حیاتی است. چارچوب اقدام جدید به عنوان ابزاری برای دولت ها به منظور توسعه، پیاده سازی، نظارت و ارزیابی سیاست های تهیه و خدمات غذایی عمومی است که با اصول اصلی رژیم های غذایی سالم مطابقت دارد، همانطور که در توصیه های سازمان بهداشت جهانی ذکر شده است:

·        مصرف سدیم را محدود کرده و از یددار بودن نمک اطمینان حاصل کنید.

·        مصرف قندهای آزاد را محدود کنید.

·        تغییر مصرف چربی از چربی های اشباع به چربی های غیر اشباع.

·        چربی های ترانس تولید شده در صنعت را حذف کنید.

·        مصرف غلات، سبزیجات، میوه ها، مغزها و حبوبات را افزایش دهید. و

·        اطمینان از در دسترس بودن آب آشامیدنی ایمن و رایگان.

سیاست های تهیه و خدمات غذایی عمومی سالم، معیارهای تغذیه ای برای غذای سرو شده و فروش در محیط های عمومی را تعیین می کند. این سیاست ها میزان در دسترس بودن غذاهایی را که باعث ایجاد رژیم های غذایی مناسب می شوند، افزایش می دهد و یا در دسترس بودن غذاهایی که به رژیم های ناسالم کمک می کنند را محدود یا منع می کند. این سیاست ها می توانند کل فرآیند خرید، تهیه، توزیع، سرویس و فروش مواد غذایی را پوشش دهند تا اطمینان حاصل شود که هر یک از این فرآیندها از معیارهای سالمی برخوردار هستند.

تعدادی از کشورهای جهان پیش از این اقداماتی را برای ترویج رژیم های غذایی سالم در اماکن عمومی انجام داده اند. در برزیل، 30٪ بودجه ی برنامه ملی تغذیه ی مدارس به خرید مواد غذایی از مزارع خانوادگی اختصاص دارد و منوها باید بر اساس پایداری منطقه، فصلی بودن و تنوع کشاورزی بر اساس غذاهای تازه یا حداقل فرآوری شده، تهیه شوند.

برای بهبود سلامت کودکان، جمهوری کره مناطق غذایی سبز ایجاد کرده است که فروشگاه های غذایی و غذاهای موجود در شعاع 200 متری مدارس را کنترل می کند. در این مناطق ممکن است فروشگاه های غذایی، موادی را که در هر وعده ی آنها کالری، کل قندها و چربی های اشباع بیش از حد مجاز باشد، نفروشند.

دکتر تام فریدن ، رئیس و مدیر عامل شرکتResolve to Save Lives ، یک ابتکار از استراتژی های حیاتی، گفت: وظیفه ی دولت های سراسر جهان ارائه و فروش مواد غذایی است که سلامت مردم آنها را بهبود می بخشد. این چارچوب جدید فرصتی است تا در مقیاس وسیع انتخاب های غذایی سالم را به عنوان گزینه های پیش فرض قرار دهیم.

در ماه سپتامبر اجلاس سیستم های غذایی سازمان ملل متحد 2021 ، اقدامات جدید جسورانه ای را برای تغییر روش تولید و مصرف غذا در جهان آغاز خواهد کرد تا در 17SDG[1] پیشرفت حاصل گردد. سازمان بهداشت جهانی، آژانس پشتیبان اصلی"Action Track 2"سازمان ملل با هدف تغییر به الگوی مصرف پایدار و تسهیل انتقال رژیم های غذایی به سمت غذاهای مغذی تر است که برای تولید و حمل و نقل به منابع کمتری نیاز دارند.

دولت های جهان قبلاً برای پایان دادن به انواع سوء تغذیه، از جمله چاقی وبیماری غیر مسری مرتبط با رژیم غذایی مانند فشار خون بالا، بیماری های قلبی عروقی، دیابت و سرطان، تعهدات متعددی را پذیرفته اند. این چارچوب جدید به دستیابی به اهدافی که تحت اهداف توسعه پایدار پایان دادن به سوء تغذیه(SDG 2) ، ارتقا سلامت و رفاه (SDG 3) و ارتقا اقدامات تدارکات عمومی پایدار (SDG 12) تا سال 2030 است، کمک می کند.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20210118/WHO-sets-nutrition-criteria-to-increase-the-availability-of-healthy-food.aspx

 [1]هدف توسعه ی پایدار یا Sustainable Development Goal