13 ژانویه 2023 - یک متاآنالیز بزرگ و جامع بر روی کارآزمایی های تصادفی کنترل دار(RCTs) نشان داد که رژیم‌های کتوژنیک کم کربوهیدرات نسبت به رژیم‌های غیرکتوژنیک، در بهبود عوامل خطر قلبی عروقی (وزن، قند و چربی های خون) در بیماران دارای اضافه وزن یا چاق، به‌ویژه آنهایی که به دیابت نوع 2 مبتلا هستند، مؤثرتر عمل می کنند.

محققان در مطالعه خود که در Frontiers in Nutrition منتشر شد، نیاز به مطالعات آینده‌نگر بیشتر را برای تعیین اثرات طولانی مدت رژیم‌های کتوژنیک کم کربوهیدرات بر روی نشانگرهای خطر CV در افراد دارای اضافه وزن/چاق و تعیین تأثیر آنها بر حوادث قلبی عروقی در این جمعیت ها احساس کردند.

چاقی یکی از جدی ترین مسائل بهداشتی در سراسر جهان است. هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه، افزایش مداوم سطح چاقی گزارش شده است، به طوری که پیش بینی می شود تا سال 2030 به ترتیب 38 و 20 درصد از جمعیت بزرگسال جهان چاق و دارای اضافه وزن باشند. مطالعات اخیر نشان داده اند که چاقی یک عامل خطر بالقوه قابل توجه برای بیماری های مزمن مانند دیابت، بیماری های قلبی عروقی، سندرم متابولیک، بیماری عروق مغزی و سرطان است و در نتیجه باعث افزایش بار اقتصادی، پزشکی و اجتماعی می شود. مطالعات همچنین نشان داده اند که وزن طبیعی در مقایسه با چاقی یا اضافه وزن، شیوع سندرم متابولیک و مرگ و میر همه علل و قلبی عروقی را کاهش می دهد.

مزایای کاهش وزن به عوامل خطر قلبی عروقی] لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)، لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL)، کلسترول تام (TC)، اسید اوریک (UA) و فشار خون[  علاوه بر کنترل قند خون مرتبط است. رژیم درمانی معمولاً در عمل بالینی برای کاهش وزن توصیه می شود.

مطالعات قبلی بسیاری از رویکردهای غذایی مختلف را پیشنهاد کرده‌اند، از جمله رژیم‌های کتوژنیک کم کربوهیدرات، که شامل 15% مصرف کربوهیدرات، 25% مصرف پروتئین و 60% مصرف چربی بدون محدودیت دریافت کالری است. رژیم های کتوژنیک که دارای مقادیر بسیار کمی کربوهیدرات هستند، ممکن است گرسنگی را در بدن تقلید کرده و موجب سوزاندن چربی شوند.

با توجه به پیشینه فوق، دکتر Wei Luo و همکارانش از بخش غدد درون ریز در بیمارستان مردمی Leshan در سیچوان چین، یک متاآنالیز برای بررسی اثرات رژیم‌های کتوژنیک کم کربوهیدرات بر عوامل خطر CV در بیماران چاق یا دارای اضافه وزن انجام دادند. با این حال، اطلاعات زیادی در مقالات منتشر شده در مورد تأثیر رژیم‌های کتوژنیک کم کربوهیدرات بر عوامل خطر CV در این جمعیت، وجود نداشت.

برای این منظور، محققان به طور سیستماتیک پایگاه‌های اطلاعاتی آنلاین را برای یافتن مطالعاتی جستجو کردند که از بیماران چاق یا دارای اضافه وزن برای پیروی از رژیم‌های غذایی کتوژنیک برای کنترل عوامل خطر قلبی عروقی ثبت نام کرده بودند. اندازه اثر کلی برای متغیرهای پیوسته به عنوان تفاوت میانگین استاندارد وزنی  (SMD) ارائه شد. تجزیه و تحلیل زیرگروهی زمانی انجام شد که وضعیت دیابت نوع 2 در ابتدا، به عنوان بیماری همراهدر میان بیماران تایید شده بود. متاآنالیز در مجموع 21 مطالعه را شامل شد.

نویسندگان یافته های زیر را گزارش کردند:

· رژیم‌های کتوژنیک کم کربوهیدرات در مقایسه با رژیم‌های غیرکتوژنیک، تأثیر قابل‌توجهی بر عوامل خطرقلبی عروقی در بیماران دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به دیابت نوع 2 داشتند و سبب کاهش قند پلاسما ناشتا(SMD، 0.75-) و هموگلوبین A1c(SMD،0.53-) افراد شدند.

· رژیم های کتوژنیک کم کربوهیدرات در بیماران چاق یا دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع 2، به طور قابل توجهی باعث کاهش وزن(SMD، 6.72-)، شاخص توده بدنی(SMD، 2.27-) و اندازه ی دور کمر(SMD، 4.45-)، شدند.

· رژیم های کتوژنیک پروفایل لیپیدی را در این بیماران بهبود بخشید. سطوح تری گلیسیرید (SMD،0.32-) کاهش یافت، و لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) روند صعودی با P-value نزدیک به سطح معنی دار آماری(SMD، 0.32-) نشان داد.

· صرف نظر از وضعیت دیابت افراد در ابتدای تحقیق، رژیم های کتوژنیک در کاهش تری گلیسیرید(SMD، 0.2-) و افزایش سطح کلسترولHDL (SMD، 0.11) موثرتر از رژیم های غیرکتوژنیک بودند.

محققان نتیجه گیری نمودند که رژیم های کتوژنیک کم کربوهیدرات به طور موثر عوامل خطر قلبی عروقی مانند وزن، قند خون و لیپیدها را در بیماران چاق یا دارای اضافه وزن، به ویژه افراد مبتلا به دیابت نوع 2 رادر مقابل رژیم های غیرکتوژنیک، بهبود می بخشند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/low-carb-ketogenic-diets-lower-cvd-risk-in-obese-or-overweight-people-with-type-2-diabetes-105299