4 نوامبر 2022- محققان بریتانیایی، در مطالعه‌ای که اخیراً در مجله Nutrients منتشر شده است، یک رژیم غذایی کوتاه‌ مدت تا میان ‌مدت کم کربوهیدرات (LC) را برای بزرگسالان دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به دیابت نوع 2 کنترل‌ نشده، برای دستیابی به کنترل قند خون و کاهش وزن توصیه کردند.

این مطالعه‌ با مقایسه ی مزایای بالینی رژیم‌های کم کربوهیدرات با رژیم کم‌چرب (LF) برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، نشان داد که رژیم LC به اندازه ی رژیم LF در مورد کنترل نشانگرهای متابولیک قلبی و خطر عوارض جانبی مؤثر است.

دکتر Tanefa A. Apekey و همکارانش در مطالعه خود نوشتند: به جز کاهش معیارهای ترکیب بدنی و سطح HbA1c در کوتاه مدت تا میان مدت و کاهش نیاز به داروهای ضد گلایسمی در میان مدت تا طولانی مدت، رژیم LC به اندازه ی رژیم LF در مورد کنترل نشانگرهای متابولیک قلبی و خطر عوارض جانبی در میان بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع 2 موثر است.

تیم تحقیقاتی یک متاآنالیز از کارآزمایی‌های تصادفی‌ و کنترل‌شده (RCTs) برای مقایسه ی رژیم‌های کم کربوهیدرات با رژیم‌های کم‌چرب از نظر ایمنی و اثربخشی برای بیماران دیابتی نوع 2 با استفاده از فهرست جامعی از پیامدهای متابولیک قلبی، از جمله نشانگرهای عملکرد کلیه و کبد و فشار خون انجام داد.

محققان RCTهایی را از پایگاه‌های داده های آنلاین و با جستجوی دستی شناسایی کردند که رژیم‌های غذایی شرکت‌ کنندگانمبتلا به دیابت نوع 2 را با هم مقایسه می‌کردند. محققان داده‌ها را برای میانگین تفاوت‌ها و خطرات نسبی برای اندازه‌گیری پارامترهای متابولیک قلبی، عوارض جانبی و قند خون با استفاده از نقاط زمانی زیر جمع‌آوری کردند: کوتاه‌مدت برای سه ماه، میان‌مدت برای 6 و 12 ماه، و بلند مدت برای 24 ماه. در نهایت برای این مطالعه بیست و دوRCT  واجد شرایط انتخاب شدند که متشکل از 1391 شرکت کننده عمدتاً چاق مبتلا بهT2D بودند.

این مطالعه به یافته های زیر منجر شد:

·        پس از سه ماه، یک رژیم کم کربوهیدرات در مقابل رژیم کم چرب به طور قابل توجهی سطوحHbA1c  را کاهش داد، میانگین تفاوت 0.41- درصد.

·        رژیم کم کربوهیدرات به طور قابل توجهی وزن بدن، BMI، انسولین ناشتا و تری گلیسیرید را کاهش می دهد. این رژیم غذایی سطح کلسترول تام و HDL-C را در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت افزایش داد و نیاز به داروهای ضد گلایسمی را در میان مدت تا طولانی مدت، کاهش داد.

·        نویسندگان هیچ تفاوت قابل توجهی در سایر پارامترها و عوارض جانبی بین دو رژیم نیافتند.

به طور خلاصه، به غیر از کاهش سطح HbA1c و پارامترهای چاقی در کوتاه مدت تا میان مدت، رژیم کم کربوهیدرات از نظر خطر عوارض جانبی و کنترل نشانگرهای متابولیک قلبی در بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع 2 به اندازه ی رژیم کم چرب موثر است.

یافته ها حاکی از آن است که یک رژیم غذایی میان مدت کم کربوهیدرات می تواند برای بزرگسالان دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به دیابت نوع 2 کنترل نشده توصیه شود تا این افراد به کاهش وزن و کنترل قند خون مناسبی دست یابند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/low-carbohydrate-diet-as-effective-as-low-fat-diet-in-lowering-adverse-events-in-obese-patients-with-t2d-101707