رژیم وگان نسبت به رژیم مدیترانه ای در کاهش وزن موثرتر است

5 فوریه 2021- نتایج یک مطالعه جدید و پیشگامانه که رژیم های وگان و مدیترانه ای را بصورت سر به سر با هم مقایسه نمود، نشان می دهد که رژیم وگان برای کاهش وزن موثرتر از رژیم مدیترانه ای است. آزمایش کراس اوور تصادفی که در مجله کالج تغذیه ی آمریکا منتشر شد، نشان داد که یک رژیم غذایی گیاهی کم چرب در مقایسه با رژیم مدیترانه ای نتایج بهتری را برای کاهش وزن، بهبود ترکیب بدنی، بهبود حساسیت به انسولین و سطح کلسترول بهمراه دارد.

این مطالعه به طور تصادفی شرکت کنندگان دارای اضافه وزن و بدون سابقه دیابت را در گروه رژیم وگان یا رژیم مدیترانه ای با نسبت 1: 1 قرار داد. به مدت 16 هفته ، نیمی از شرکت کنندگان از یک رژیم غذایی کم چرب وگان، که فاقد محصولات حیوانی بود و بر میوه ها، سبزیجات، غلات کامل و حبوبات تمرکز داشت، پیروی کردند. نیمی دیگر از افراد از رژیم مدیترانه ای پیروی کردند که بر اساس پروتکلPREDIMED ، بود و شامل مصرف میوه ها، سبزیجات، حبوبات، ماهی، لبنیات کم چرب و روغن زیتون فوق بکر و پرهیز یا محدودیت در مصرف گوشت قرمز و چربی های اشباع شده بود. هیچ یک از دو گروه محدودیتی از نظر دریافت کالری نداشتند، و شرکت کنندگان هیچ یک از روال ورزشی یا دارویی خود را تغییر ندادند، مگر اینکه توسط پزشکان شخصی شان تغییراتی برای آنها اعمال می شد. به عنوان بخشی از طراحی کراس اوور، شرکت کنندگان سپس برای یک دوره ی چهار هفته ای به رژیم های اصلی خود بازگشتند(washout period) و مجددا برای 16 هفته دیگر رژیم گروه مقابل را دنبال کردند.

این مطالعه طی 16 هفته نشان داد:

•         شرکت کنندگان با رژیم وگان بطور متوسط کاهش وزنی برابر با ​​6 کیلوگرم (یا حدود 13 پوند) را تجربه کردند، در حالی که هیچ تغییری با رژیم غذایی مدیترانه ای مشاهده نشد.

•         شرکت کنندگان 3.4 کیلوگرم (حدود 7.5 پوند) توده چربی بیشتری را با رژیم وگان از دست دادند.

•         شرکت کنندگان با رژیم وگان کاهش چربی احشایی بیشتری را به میزان 315 سانتی متر مکعب تجربه کردند.

•         رژیم وگان میزان کلسترول کل و LDL را به ترتیب 18.7 میلی گرم در دسی لیتر و 15.3 میلی گرم در دسی لیتر کاهش داد، در حالی که هیچ تغییر قابل توجهی در کلسترول با رژیم غذایی مدیترانه ای مشاهده نشد.

•         فشار خون در هر دو رژیم غذایی کاهش یافت، اما در رژیم مدیترانه ای بیشتر کاهش یافت (6.0 میلی متر جیوه، در مقایسه با 3.2 میلی متر جیوه در رژیم وگان).

دکتر Kahleova، نویسنده ی این مطالعه و مدیر تحقیقات بالینی کمیته پزشکان، گفت: مطالعات قبلی حاکی از این بود که هر دو رژیم غذایی مدیترانه ای و وگان باعث کاهش وزن بدن و کاهش عوامل خطرزای کاردیومتابولیک می شوند، اما تاکنون، اثر نسبی آنها در یک آزمایش تصادفی مقایسه نشده بود. ما تصمیم گرفتیم این دو رژیم را بصورت سر به سر آزمایش کنیم و متوجه شدیم که رژیم وگان برای بهبود نشانگرهای سلامتی و از دست دادن وزن موثرتر است.

نویسندگان خاطرنشان کردند که رژیم وگان احتمالاً منجر به کاهش وزن می شود، زیرا این رژیم با کاهش کالری دریافتی، افزایش فیبر دریافتی، کاهش مصرف چربی و کاهش مصرف چربی اشباع، همراه است.

دکتر Neal Barnard، نویسنده ی این مقاله و رئیس کمیته پزشکان، گفت: در حالی که بسیاری از افراد رژیم غذایی مدیترانه ای را یکی از بهترین روش های کاهش وزن می دانند، اما در واقع در یک آزمایش تصادفی و کنترل شده، رژیم غذایی مدیترانه ای هیچ کاهش وزنی را ایجاد نکرد. به نظر می رسد مشکل مربوط به مصرف ماهی های چرب، لبنیات و روغن ها باشد. در مقابل، یک رژیم غذایی کم چرب وگان باعث کاهش قابل توجه و پایدار وزن شد.

دکتر Kahleova، افزود: اگر هدف شما کاهش وزن یا سلامتی در سال 2021 است، انتخاب یک رژیم غذایی گیاهی راهی عالی برای دستیابی به این هدف است.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20210205/Vegan-diet-more-effective-for-boosting-weight-loss-than-Mediterranean-diet-Vegan-diet-more-effective-for-boosting-weight-loss-than-a-Mediterranean-diet.aspx