26 آوریل 2022 – محققان دریافتند که عوامل خطر ژنتیکی و کیفیت رژیم غذایی به طور مستقل با دیابت نوع 2 مرتبط هستند. به عبارت دیگر یک رژیم غذایی سالم با کاهش خطر دیابت در تمام سطوح خطر ژنتیکی مرتبط است. این نتیجه ی مطالعه بیش از 35000 بزرگسال آمریکایی است که در 26 آوریل درPLOS Medicine توسط دکترJordi Merino  از بیمارستان عمومی ماساچوست و همکارانش ، در ایالات متحده منتشر شد.

هر دو عامل ژنتیکی و شیوه زندگی در ابتلای افراد به دیابت نوع 2 نقش دارند. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که پیروی از یک سبک زندگی سالم با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در تمامی پروفایل‌های ژنتیکی مرتبط است، اما اینکه آیا پروفایل‌های ژنتیکی تا حدی با عوامل سبک زندگی ارتباط برقرار می‌کند یا خیر، مشخص نبود. در این مطالعه ی جدید، محققان داده‌های سه مطالعه کوهورت گسترده، از جمله داده های 35759 متخصص بهداشت را در ایالات متحده که برای 902386 نفر- سال تحت نظارت بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

محققان دریافتند که صرف نظر از شدت خطر ژنتیکی، کیفیت پایین رژیم غذایی در مقایسه با رژیم غذایی با کیفیت بالا، با افزایش 30 درصدی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط است(0.69 Pinteraction=). خطر نسبی دیابت نوع 2 به ازای هر واحد افزایش انحراف معیار در نمره جهانی پلی ژنیک - یک معیار خطر ژنتیکی -1.29 برابر و برای کاهش 10 واحدی در شاخص تغذیه سالم جایگزین- معیاری برای کیفیت رژیم غذایی- 1.13 برابر افزایش می یابد. ارتباط مشترک کیفیت پایین رژیم غذایی و افزایش خطر ژنتیکی، مشابه مجموع خطر برای هر عامل به تنهایی بود (0.30 Pinteraction=) ، این نتیجه بیشتر از ارتباط های مستقل هر یک از این عوامل حمایت می کند. گفتنی است، یکی از محدودیت‌های مطالعه ی اخیر این بود که نمونه‌گیری کوهورت ممکن است لزوماً قابل تعمیم به سایر جمعیت‌ها نباشد.

دکتر مرینو افزود: این مطالعه شواهدی را ارائه کرد که نشان می دهد خطر ابتلا به دیابت نوع 2 که به افزایش خطر ژنتیکی و کیفیت پایین رژیم غذایی نسبت داده می شود، مشابه مجموع خطرات مرتبط با هر عامل به تنهایی است. چنین دانشی می تواند به اطلاع رسانی و طراحی استراتژی هایی در آینده برای پیشرفت در روشهای پیشگیری از دیابت کمک کند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2022-04-poor-diet-diabetes-gradients-genetic.html