رژیم غذایی غربی با کاهش زود هنگام عملکردهای بویایی مربوط به یادگیری و حافظه ارتباط دارد

4نوامبر 2020- به نظر می رسد مشکلات مربوط به حس بویایی شاخص اولیه ای برای کاهش شناختی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 باشند. با این حال، تاکنون مشخص نبود که آیا عواملی مانند رژیم غذایی و چاقی در ایجاد این علائم نقش دارند یا خیر. اکنون، محققان در گزارش خود درACS Chemical Neuroscience ، نوشته اند که توانایی یادگیری و به خاطر سپردن بوهای جدید، توسط موشهایی که با غذاهای حاوی چربی متوسط ​​و قند فراوان (شبیه سازی رژیم غذایی غربی) تغذیه می شدند، کاهش سریعتری می یابد.

برخی از افراد مبتلا به دیابت نوع 2(T2D) ، نشانه هایی از اختلال عملکرد بویایی را نشان می دهند، از جمله مشکلاتی در تشخیص، تمایز یا یادآوری بوها یا حتی از بین رفتن کامل حس بویایی. این علائم به شدت با اختلال شناختی مرتبط هستند و شواهد نشان می دهد که این علائم می تواند یک شاخص اولیه برای کاهش شناختی در افراد مبتلا بهT2D  باشد. چاقی، که عامل اصلی خطر ابتلا به T2D است، با اختلال عملکرد بویایی نیز ارتباط دارد، اما تأثیر چاقی بر حس بویایی به طور خاص در این بیماران مشخص نیست، زیرا مطالعات نتایج متناقضی را منتشر کرده اند. همچنین، هنوز مشخص نیست که آیا برخی مواد مغذی در رژیم غذایی، مانند چربی و شکر، روی حس بویایی تأثیر می گذارند یا خیر. برای فهمیدن این موضوع ،Grazyna Lietzau ،Cesare Patrone  و همکارانش، اثرات دو رژیم غذایی را بر عملکردهای مختلف بویایی در موش ها مقایسه کردند: رژیم پرچرب و قند متوسط​​ (HFD) و یک رژیم غذایی با چربی متوسط ​​و قند فراوان (شبیه به رژیم غذایی غربی، WD).موش ها با هر دو رژیم چاق شده و ویژگی هایی شبیه به دیابت نوع 2 را نشان دادند.

در یک، سه و هشت ماهگی، محققان آزمایشاتی را برای ارزیابی عملکردهای مختلف بویایی در موش ها انجام دادند. در هشت ماهگی، هر دو موش تغذیه شده با HFD و WD در مقایسه با موش های کنترل در تشخیص بو، یادگیری بوها و حافظه بویایی دچار اختلال شدند. کاهش توانایی یادگیری بوها و حافظه ی بویایی در موشهای تغذیه شده باWD ، سریعتری رخ داد بطوریکه آنها از 3 ماه پس از شروع این رژیم غذایی، اختلال عملکرد بویایی را نشان دادند. محققان گفتند: این یافته ها نشان می دهد که مقدار زیاد قند در رژیم غذایی بیشتر از افزایش قند خون یا افزایش وزن، با وخیم شدن زود هنگام عملکردهای بویایی مرتبط با یادگیری و حافظه در ارتباط است. محققان اذعان کردند که از مکانیسم تاثیر قند در ایجاد این اثرات و اینکه آیا در انسان نیز چنین تاثیراتی را موجب می شود، هنوز اطلاعی ندارند.

منبع:

Lietzau, G., et al. (2020) Western Diet Accelerates the Impairment of Odor-Related Learning and Olfactory Memory in the Mouse. ACS Chemical Neuroscience. doi.org/10.1021/acschemneuro.0c00466.

https://www.news-medical.net/news/20201104/Western-diet-linked-with-early-decline-of-olfactory-functions-related-to-learning-and-memory.aspx