22 ژانویه 2023- نتایج کارآزمایی Interfast-2 نشان داد که روزه داری متناوب یک رژیم غذایی ایمن و امکان پذیر برای بهبود کنترل قند خون و در عین حال کاهش وزن بدن و کاهش دوز روزانه انسولین در دیابت نوع 2 تحت درمان با انسولین است. یافته‌های این کارآزمایی تصادفی‌ و کنترل ‌شده در ژورنال Diabetes Care ، منتشر شد.

دیابت نوع 2، یک بیماری مزمن است که با قند خون بالا و مقاومت به انسولین مشخص می شود. تعداد افراد مبتلا به دیابت در سراسر جهان از 108 میلیون در سال 1980، به 537 میلیون در سال 2021 رسیده است که تقریباً پنج برابر افزایش یافته است. برآوردها نشان می دهند که 95 درصد افراد دیابتی به دیابت نوع 2 مبتلا هستند. اجماع گسترده در مورد دیابت نوع 2 این است که این بیماری برگشت ناپذیر است. با این حال، برخی از مطالعات نشان داده اند که این فرضیه ممکن است درست نباشد.

تحقیقات نشان داده است که معکوس شدن دیابت نوع 2، از طریق محدود کردن کالری و مداخلات سبک زندگی فشرده امکان پذیر است. روزه داری متناوب، یک مداخله غذایی متشکل از روزه داری و غذا خوردن متناوب است که در بین افرادی که برای کاهش وزن تلاش می کنند، محبوبیت پیدا کرده است. این رژیم غذایی، می تواند جایگزینی برای محدودیت کالری کلاسیک برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2، باشد.

دکتر آنا اوبرمایر و همکارانش از دانشگاه پزشکی Graz در اتریش، با هدف تعیین ایمنی و امکان سنجی 3 روز غیر متوالی روزه ی متناوب (IF) در هفته، برای مدت 12 هفته در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 تحت درمان با انسولین، یک کارآزمایی تصادفی‌ و کنترل ‌شده را انجام دادند.

این مطالعه شامل چهل و شش نفر بود. آنها به طور تصادفی در یک گروه روزه ی متناوب یا کنترل قرار گرفتند. میانگین سطح هموگلوبین A1c، 22 شرکت کننده که در گروه روزه داری متناوب قرار گرفتند در ابتدای تحقیق 69 میلی مول در مول یا 8.5 درصد بود .بیش از 12 هفته، آنها سه روز غیر متوالی در هفته روزه گرفتند و در این روزها 75 درصد کالری دریافتی خود را کاهش دادند و در چهار روز باقیمانده هر طور که می خواستند غذا خوردند. در مقابل 24 شرکت کننده در گروه کنترل به رژیم معمول خود ادامه دادند، میانگین هموگلوبین A1c، گروه  کنترل در ابتدای تحقیق 66 میلی مول در مول یا 8.1 درصد بود.

پایش مداوم قند خون برای همه ی افراد انجام شد و به همه ی شرکت کنندگان مشاوره رژیم غذایی ارائه شد. نقطه ی پایانی شامل تغییر در HbA1c پایه تا هفته ی دوازدهم و نقطه پایانی ترکیبیشامل: کاهش وزن بیشتر یا مساوی با 2 درصد، کاهش دوز انسولین بیشتر یا مساوی با 10 درصد، و کاهش هموگلوبین A1c بیشتر یا مساوی با 3 میلی مول بر مول، بود.

یافته های کلیدی این مطالعه به شرح زیر است:

· روزه داری متناوب در گروه آزمایش منجر به کاهش HbA1c بطور میانگین به میزان 7.3 میلی مول در مول شد، در حالی که در گروه کنترل بطور میانگین 0.1 میلی مول بر مول افزایش HbA1cثبت شد که از نظر آماری معنی دار بود(8.2 درصد).

· هیچ دوره ای از هیپوگلیسمی شدید در طول مطالعه وجود نداشت. هیچ‌ کدام از پنج عارضه جانبی جدی- که دو مورد آن در گروه روزه‌ داری متناوب رخ داد-، به مداخله ی روزه داری متناوب مرتبط نبودند.

· میانگین دوز روزانه انسولین در گروه روزه داری متناوب در ابتدای تحقیق 52 واحد بین المللی بود که در طول دوره مداخله ی 12 هفته ای به 45 واحد بین المللی کاهش یافت. در مقابل، در گروه کنترل از 59 به 63 واحد بین‌المللی افزایش یافت، که تفاوت بین این دو از نظر آماری معنی‌دار است.

· وزن بدن نیز با روزه داری متناوب به طور متوسط 4.77 کیلوگرم(میانگین وزن ابتدای تحقیق 96 کیلوگرم) کاهش یافت، در حالیکه در گروه کنترل به طور متوسط 0.27 کیلوگرم (میانگین وزن گروه کنترل در ابتدای تحقیق 104 کیلوگرم) افزایش یافت که تغییر قابل توجهی بود.

محققان نتیجه گیری نمودند که روزه داری متناوب سه روز در هفته در طول 12 هفته با کاهش HbA1c و کاهش وزن قابل توجه، بدون افزایش خطر هیپوگلایسمی در مقایسه با رژیم غذایی استاندارد، مرتبط است.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/intermittent-fasting-improves-blood-sugar-control-causes-weight-loss-in-insulin-treated-type-2-diabetes-patients-105963