رفتارهای مرتبط با شب زنده داری با خطر بیشتر ابتلا به دیابت برای افراد چاق ارتباط دارد

7  ژوئن 2021 - بر اساس مطالعه جدیدی که در جلسه مجازی کنگره اروپا در مورد چاقی ارائه و در مقاله ی HealthDay توضیح داده شد، بیدار ماندن تا دیر وقت با خطر بالاتر برای ابتلا به بیماری قلبی و دیابت ارتباط دارد. این تحقیق هنوز مورد داوری قرار نگرفته است و به همین دلیل باید یافته های آن را به عنوان نتایج اولیه در نظر گرفت.

محققان در ایتالیا به عنوان بخشی از یک مطالعه ی ادامه دار درباره پیشگیری از چاقی، الگوی خواب 172 شرکت کننده ی میانسال چاق را بررسی کردند. تقریباً از هر 10 شرکت کننده شش نفر سحرخیز بودند(پرندگان صبحگاهی)، در حالی که حدود 13٪ "جغد شب" بودند به عبارت دیگر تا دیر وقت بیدار می ماندند و صبح ها دیر از خواب بیدار می شدند. بقیه شرکت کنندگان جایی در این بین دو گروه قرار داشتند و در این مطالعه "گروه حد واسط" نامیده شدند. اعضای هر سه گروه در دامنه مشابهی از نظر شاخص توده بدنی(BMI ، نسبت وزن بدن به کیلوگرم بر مجذور قد به متر)قرار داشتند. اما برخی رفتارهای سالم یا ناسالم در سطوح مختلف در سه گروه مشاهده شد. در میان جغدهای شب نسبت به پرندگان صبحگاهی یا گروه حد واسط، احتمال خوردن وعده های بزرگ شام و استفاده از دخانیات و عدم ورزش کافی بیشتر بود.

الگوی جغد شب به افزایش خطر قلب و دیابت گره خورده است

این تفاوت در رفتارها ممکن است خطرات بالاتر برای بیماری قلبی و دیابت در بین جغدهای شب  را توضیح دهد. در حالی که 30٪ از گروه پرندگان صبحگاهی به بیماری قلبی مبتلا بودند، تقریباً 55٪ از جغدهای شب به این بیماری مبتلا بودند. تفاوت در خطر ابتلا به دیابت حتی بیشتر بود، به طوری که دیابت نوع 2 در پرندگان صبحگاهی 9٪ و در گروه جغدهای شب، تقریباً 37٪ بود. هیچ تفاوتی در این خطرات بین پرندگان صبحگاهی و گروه حد واسط ​​دیده نشد. این موضوع نشان می دهد که جغدهای شب چاق، به طور منحصر به فردی در معرض خطر بیشتری برای بیماری های قلبی و دیابت نوع 2 هستند.

همانطور که یکی از نویسندگان این مطالعه در ارائه ی مقاله اشاره کرد، تحقیقات قبلی نشان داده است که جغدهای شب همچنین در معرض خطر بیشتری برای فشار خون و کلسترول بالا هستند و کمتر از الگوی غذایی مدیترانه ای پیروی می کنند، که دارای مزایای سلامتی زیادی است و خطر کمتری برای طیف وسیعی از مشکلات سلامتی دارد. روی هم رفته، این نتایج نشان می دهد که کمک به افراد چاق برای تغییر الگوی خواب خود - با خوابیدن به موقع و زود بیدار شدن از خواب - ممکن است به آنها کمک کند تا عادات سالم تری را دنبال کنند که می تواند منجر به خطر کمتری برای بیماری های قلبی و دیابت نوع 2 شود. اما این نتایج اثبات کننده ی یک رابطه ی علی و معلولی نیست، بنابراین ممکن است در جغدهای شب، تغییر الگوی خواب به افزایش رفتارهای سالم منجر نشود. این امر به ویژه اگر فاکتور دیگری مانند شخصیت ذاتی یا مشکلات روحی روانی، در الگوی خواب فرد و هم عادات ورزشی و تغذیه ای او نقش داشته باشد، ممکن است صحیح باشد.

الگوی خواب شما هرچه باشد، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد خواب ناکافی- که معمولاً حداقل شش ساعت در هر شب تعریف می شود - با برخی مشکلات سلامتی مرتبط است، از جمله خطر بالاتر برای دیابت نوع 2 و ایجاد زوال عقل در اواخر زندگی.

منبع:

https://www.diabetesselfmanagement.com/news-research/2021/06/07/night-owl-behavior-linked-to-higher-diabetes-risk-with-obesity/