دوچرخه سواری خطر مرگ را در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 کاهش می دهد

9اوت 2021- براساس تجزیه و تحلیل جدید منتشر شده در مجلهJAMA Internal Medicine ، بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 که به طور منظم با دوچرخه ی معمولی یا دوچرخه ثابت ورزش می کنند، عمر طولانی تری دارند.

محققان در این مطالعه به بررسی تأثیر دوچرخه سواری بر مرگ و میر به دلایل مختلف و مرگ ناشی از دلایل قلبی عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 پرداختند. برای انجام این کار، آنها از داده های 7،459 بزرگسال مبتلا به دیابت استفاده کردند که در مطالعه ای تحت عنوانEuropean Prospective Investigation on Cancer and Nutrition  شرکت داشتند. از این شرکت کنندگان با میانگین سنی حدود 56 در 10 کشور اروپای غربی بین سالهای 1992 تا 2000 ثبت نام شد، آنها به پرسشنامه های مفصلی در مورد سابقه پزشکی، اطلاعات اجتماعی و جمعیت شناختی (مانند سن، قومیت و درآمد) و شیوه زندگی - از جمله رژیم غذایی - و فعالیت بدنی، هم در آغاز مطالعه و هم بعد از پنج سال پاسخ دادند. در مجموع 5423 شرکت کننده هر دو بخش پرسشنامه های این مطالعه را تکمیل کردند.

محققان به دنبال بررسی، مدت زمان دوچرخه سواری افراد در هر هفته بر اساس پاسخ به اولین مجموعه از پرسشنامه ها بودند. علاوه بر این، محققان تغییر وضعیت دوچرخه سواری بین مجموعه اول و دوم پرسشنامه ها را با فاصله ی پنج سال بررسی کردند. هنگام بررسی تأثیر دوچرخه سواری بر مرگ به دلایل مختلف یا دلایل قلبی عروقی، محققان سایر فعالیت های بدنی، مدت زمان ابتلا به دیابت، تفاوت های اجتماعی و جمعیت شناختی و عوامل سبک زندگی را در نظر گرفته و نتایج را بر اساس این عوامل تعدیل کردند.

دوچرخه سواری با کاهش خطر مرگ مرتبط است

در طول 110،944 نفر سال پیگیری - به طور متوسط ​​تقریباً 15 سال برای هر نفر- 1،673 مورد مرگ در بین 7،459 شرکت کننده ثبت شد. در مقایسه با شرکت کنندگانی که در اولین مجموعه پرسشنامه ها اصلاً دوچرخه سواری را گزارش نکرده بودند، 1 تا 59 دقیقه دوچرخه سواری در هفته، با کاهش 22 درصدی خطر مرگ ناشی از همه علل مرتبط بود. برای کسانی که 60 تا 149 دقیقه در هفته دوچرخه سواری می کردند، خطر مرگ 24 درصد کمتر بود و برای کسانی که 150 تا 299 دقیقه در هفته دوچرخه سواری می کردند، خطر مرگ 32 درصد کمتر بود. اما برای کسانی که دوچرخه سواری بیشتری را انجام می دادند، کاهش بیشتری در خطر مرگ مشاهده نشد، زیرا شركت كنندگانی كه 300 دقیقه یا بیشتر دوچرخه سواری در هفته انجام می دادند، 24 درصد كمتر از دیگران در معرض مرگ قرار داشتند که مشابه با کاهش خطر مرگ برای افرادی بود كه 60 تا 149 دقیقه در هفته دوچرخه سواری می كردند.

وقتی محققان تغییر وضعیت دوچرخه سواری را از مجموعه اول و دوم پرسشنامه ها بررسی کردند، دریافتند که در مقایسه با شرکت کنندگانی که در هر دو مقطع زمانی دوچرخه سواری نکرده اند، خطر مرگ برای کسانی که ابتدا دوچرخه سواری کرده و سپس آن را متوقف کرده اند، 10 درصد کمتر بود و برای کسانی که ابتدا دوچرخه سواری نمی کردند اما سپس دو چرخه سواری را آغاز کردند، 35٪ کمتر بود و همچنین برای کسانی که در هر دو پرسشنامه دوچرخه سواری منظم خود را گزارش کرده بودند، 35 درصد کمتر بود. این نتایج نشان می دهد که حتی اگر در میانسالی دوچرخه سوار فعالی نیستید، با شروع و حفظ این نوع فعالیت می توانید از مزایای دوچرخه سواری در افزایش سن بهره مند شوید. در اندازه گیریهای مربوط به دوچرخه سواری- دوچرخه سواری در هفته همانطور که در مجموعه اول پرسشنامه گزارش شده بود، و تغییر در دوچرخه سواری بین مجموعه های پرسشنامه اول و دوم- نتایج زمانی بیشتر مشابه بودند که محققان تأثیر دوچرخه سواری را بر مرگ و میر ناشی از دلایل قلبی عروقی مورد بررسی قرار دادند، نه مرگ و میر به همه علل را. محققان به این نتیجه رسیدند که به نظر می رسد دوچرخه سواری خطر مرگ ناشی از هر علتی و به ویژه به دلایل قلبی عروقی در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 را مستقل از سایر فعالیت های بدنی کاهش می دهد. تحقیقات بیشتری لازم است تا مشخص شود که چرا دوچرخه سواری به ویژه برای افراد مبتلا به نوع 2 مفید است و آیا سایر اشکال خاص فعالیت بدنی می تواند مزایایی مشابه یا حتی بیشتری داشته باشد.

منبع:

https://www.diabetesselfmanagement.com/news-research/2021/08/09/lower-death-risk-seen-with-cycling-in-people-with-type-2/