10 ژانویه 2022- یک مطالعه جدید نشان داد که تأثیر انسولین بر سطح دوپامین در مغز می تواند نقش مهمی در رفتارهای تغذیه ای داشته باشد.

تیمی از مرکز تحقیقات دیابت آلمان به تأثیر انسولین بر بخش خاصی از مغز که فرآیندهای پاداش را تنظیم می کند، پرداخته و گزارش دادند که این رابطه می تواند در تنظیم متابولیسم گلوکز و عادات غذایی افراد توسط مغز دخیل باشد.

نویسنده اول این مقاله، دکتر استفانی کولمن توضیح داد: رفتار غذایی ما توسط تعامل بین سیستم پاداش و سیستم های هموستاتیک تنظیم می شود. مطالعات نشان می دهد که انسولین علاوه بر تنظیم قند خون، بر مراکز پاداش مبتنی بر دوپامین در مغز تاثیر می گذارد. همچنین مطالعات نشان داده اند که چاقی منجر به تغییراتی در سیگنال دهی مغز می شود که تأثیر منفی بر متابولیسم گلوکز در کل بدن دارد.

 دکتر کولمن گفت: ما اکنون می‌خواستیم تعامل بین این دو سیستم را در انسان رمزگشایی کنیم و بفهمیم انسولین چگونه سیستم دوپامین را تنظیم می‌کند.

در این مطالعه 10 شرکت کننده ی مرد سالم، با وزن طبیعی، انسولین یا دارونما را از طریق اسپری بینی دریافت کردند، به این معنی که انسولین یا دارونما مستقیماً به مغز آنها می رسید.

تصویربرداری MRI به محققان کمک کرد تا سطح دوپامین را در مغز ارزیابی کنند و نشان داد که انسولین سطح دوپامین را کاهش می‌دهد و به طور اساسی منجر به تغییراتی در شبکه ی مغزی می‌شود.

پروفسورMartin Heni ، گفت: این مطالعه شواهد مستقیمی از نحوه و مکان سیگنال‌های مغزی پس از غذا خوردن ارائه داد- مانند ترشح انسولین و سیستم پاداش و ما توانستیم نشان دهیم که انسولین قادر است سطح دوپامین را در جسم مخطط در افراد با وزن طبیعی کاهش دهد. تغییر وابسته به انسولین در سطوح دوپامین نیز با تغییرات اتصال عملکردی در شبکه‌های کل مغز مرتبط بود. تغییرات در این سیستم ممکن است محرک مهم چاقی و بیماری‌های مرتبط با چاقی باشد.

اکنون محققان می‌خواهند مطالعات مشابهی را روی شرکت‌کنندگان دیابتی یا چاق انجام دهند، زیرا این افراد اغلب مقاومت به انسولین را در مغز تجربه می‌کنند.در درازمدت، هدف این است که بررسی شود چگونه فعالیت طبیعی انسولین در مغز می‌تواند از طریق تغییر رفتاری و/یا دخالت دارویی بازیابی شود.

این مطالعه در مجله Clinical Endocrinology & Metabolism منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2022/jan/role-of-insulin-on-dopamine-levels-in-brain-may-be-important-driver-of-obesity-scientists-say.html