10ژانویه 2022- زخم پای دیابتی، زخم‌های باز یا زخم‌های ترمیم نیافته ای هستند که عارضه‌ای مخرب محسوب می شوند و بیش از 15 درصد از افراد دیابتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تنها در ایالات متحده این عارضه، سالانه بیش از 70000 قطع اندام تحتانی را در پی دارد. تخمین زده شده است که بیش از نیمی از بیمارانی که به دلیل زخم پای دیابتی تحت قطع عضو قرار می‌گیرند، ظرف پنج سال جان خود را از دست می دهند، نرخی که از مرگ و میر ناشی از اکثر سرطان‌ها بالاتر است. با این حال، فرآیندهای بیولوژیکی دخیل در زخم پای دیابتی به خوبی درک نشده اند.

محققان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد علل ایجاد زخم پای دیابتی و نحوه درمان آن، سلول‌های گرفته شده از زخم های بهبود یافته و سلول‌های گرفته شده از زخم‌های بهبود نیافته در افراد دیابتی را با هم مقایسه کردند. همچنین سلول های گرفته شده از پوست دست نخورده ی ساعد بیماران مبتلا به دیابت و بدون دیابت، را بررسی کردند. دانشمندان چشم انداز سلولی زخم پای دیابتی ترمیم یافته و ترمیم نیافته را با استفاده از یک فناوری پیشرفته موسوم به آنالیز توالی RNA تک سلولی ترسیم کردند که بینش عمیقی را در مورد عملکرد سلول ها و توسعه ی بیماری با آشکار کردن بیان ژن در سلول های منفرد در بافت های متشکل از انواع سلولها، ارائه نمود.

محققان گفتند: انواع سلول‌های مختلف، از جمله سلول‌های اندوتلیال، فیبروبلاست‌ها، کراتینوسیت‌ها و سلول‌های ایمنی نقش مهمی در روند بهبود زخم بازی می‌کنند، اما اطلاعات کمی در مورد دخالت آنها در بهبود زخم پای دیابتی وجود دارد .ما اکنون به طور قابل ملاحظه ای تعداد سلول های توالی یابی شده را افزایش داده ایم و بینش جدیدی در مورد زخم پای دیابتی به دست آورده ایم. داده های ما نشان می دهد که زیرگروه های خاصی از فیبروبلاستها، بازیگران کلیدی در بهبود این زخم ها هستند و هدف قرار دادن این سلول ها می تواند یکی از گزینه های درمانی جدید باشد.

محققان اذعان کردند: در حالی که به آزمایش‌ات بیشتری نیاز داریم، مجموعه داده‌های ما منبع ارزشمندی برای تحقیقات دیابت، پوست و ترمیم زخم خواهد بود و می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای طراحی کارآزمایی های بعدی بمنظور ارزیابی مداخلات درمانی بکار رود.

منبع:

https://www.newswise.com/articles/scientists-map-skin-cells-that-contribute-to-diabetic-foot-ulcers