داشبورد پانکراس مصنوعی برای استاندارد کردن گزارش های حلقه ی بسته ی ترکیبی

1دسامبر 2020- یک داشبورد[1] "پانکراس مصنوعی"(AP) استاندارد شده، باید گزارش تک صفحه ای استفاده از سیستم حلقه بسته ترکیبی (HCL) را برای انسولین مورد نیاز بیماران دیابتی ارائه دهد. این داشبوردAP ، به ارائه ی یک سیستم گزارش دهی استاندارد شده برایHCL ، مشابه با گزارش استاندارد شده ی CGM و یا یک الکتروکاردیوگرام(EKG) کمک خواهد کرد و احتمالاً به بهبود کنترل قند خون و کاهش هیپوگلایسمی کمک می کند. این داشبورد در مجله ی Diabetes Technology & Therapy (DTT) شرح داده شده است.

توسعه دهندگان مفهوم داشبورد پانکراس مصنوعی،یک گزارش تک صفحه ای متشکل از هفت مولفه ی اصلی را پیشنهاد داده اند که اطلاعات دقیق و تجسم متغیرهای خاص گلوکز، انسولین و HCL را ارائه می دهند. آنها شامل معیارهای سنجش گلوکز، هیپوگلایسمی، انسولین ، تجربه کاربر، هایپرگلایسمی، مشخصات گلوکز در یک روز معین و نظرها هستند. هر یک از اجزای اصلی ممکن است به زیر مولفه هایی تقسیم شود. به عنوان مثال، معیارهای گلوکز شامل چهار متغیر است: میانگین گلوکز؛ انحراف معیار؛ شاخص مدیریت گلوکز؛ و یک نمودار تصویری که معیارهای توصیه شده ی مانیتور گلوکز، مانند زمان در محدوده ، زمان بالاتر از محدوده و زمان زیر دامنه را نشان می دهد. این توصیه ها همچنین شامل مدت زمان نمونه گیری بهینه برای بارگیری داده هایHCL و کدگذاری رنگ برای سهولت نمایش است.

دکتر  Viral Shah و دکترSatish Garg ، پردیس پزشکی دانشگاه Colorado Anschutz ، نویسندگان این مقاله، اظهار داشتند: استفاده ی موفقیت آمیز از یک سیستمHCL ، مستلزم تفسیر معیارهای گلوکز و انسولین و بهینه سازی تنظیمات HCL است. ما معتقدیم که زمان آن رسیده است که اصطلاحات و گزارشگری سیستم های مختلف HCL استاندارد شوند. ما معیارها و نمایشهای مختلفHCL را برای گزارش استانداردHCL ، مشابه با آنچه در گزارش یک الکتروکاردیوگرام می آید، توصیه می کنیم. ما متوجه هستیم که این تنها یک نقطه شروع است و کاملاً درک می کنیم که با ورودی داده های دیگران بهبود خواهد یافت.

منبع:

Viral N. Shah et al. Standardized Hybrid Closed-Loop System Reporting, Diabetes Technology & Therapeutics (2020). DOI: 10.1089/dia.2020.0622

https://medicalxpress.com/news/2020-12-artificial-pancreas-dashboard-standardize-hybrid.html

 [1]داشبورد ابزاری است که برای مدیریت اطلاعات و هوش تجاری استفاده می شود. دقیقاً مانند داشبورد اتومبیل ، داشبورد داده ها اطلاعات مهم را از چندین منبع داده در یک مکان با دسترسی آسان سازماندهی ، ذخیره و نمایش می دهد