24 مه 2023 - تحقیقات جدید نشان می دهد که ارتباطی بین دیابت نوع 2 و ابتلا به زوال عقل در مراحل بعدی زندگی وجود دارد و خطر ابتلا به زوال عقل هرچه فرد زودتر به دیابت نوع 2 مبتلا شود، افزایش می یابد. این مطالعه توسطمحققان دانشکده بهداشت عمومی جانز هاپکینز بلومبرگ انجام و در  Diabetologiaمنتشر شد.

در این مطالعه، محققان ارتباط بین پیش دیابت و زوال عقل را بررسی کردند. پیش دیابت یک مرحله میانی از افزایش قند خون است که در آن قند خون از حد طبیعی بالاتر است اما هنوز از آستانه ی دیابت نوع 2 عبور نکرده است. پیش دیابت، خطر بالایی برای پیشرفت به دیابت دارد اما به طور مستقل با سایر پیامدهای بالینی مرتبط است. اکثر افرادی که به دیابت نوع 2 مبتلا می شوند ابتدا از مرحله ی پیش دیابت عبور می کنند.

خطر پیشرفت به دیابت نوع 2 در میان افراد مبتلا به پیش دیابت قابل توجه است. 5 تا 10 درصد از بزرگسالان میانسال مبتلا به پیش دیابت، در سال به دیابت نوع 2مبتلا می شوند و در مجموع 70 درصد از افراد مبتلا به پیش دیابت در طول زندگی خود به T2D پیشرفت می کنند. در ایالات متحده، تا 96 میلیون بزرگسال مبتلا به پیش دیابت هستند که 38 درصد از جمعیت بزرگسالان را در این کشور تشکیل می دهند.

برای درک خطرات زوال عقل مرتبط با پیش دیابت، نویسندگان داده های شرکت کنندگان در مطالعه خطر آترواسکلروز در جوامع (ARIC) را تجزیه و تحلیل کردند. افراد ثبت نام شده در سالهای 1987 تا 1989 در سنین 45 تا 64 سال بودند و ساکن چهار شهرستان ایالات متحده بودند. اولین مرحله یا مرحله ی پایه برای تجزیه و تحلیل، ویزیت دوم از این مطالعه (1990-1992) بود، که برای اولین بار مقدارHbA1c (هموگلوبین گلیکوزیله - معیار کنترل قند خون) و عملکرد شناختی افراد شرکت کننده اندازه‌گیری شد.

ارزیابی‌ عملکردهای شناختی، بر اساس داده‌های یک سیستم نمره ‌دهی شامل سه آزمون شناختی بود که در بازدیدهای دوم (1990-1992) و چهارم (1996-1998) اجرا شد، مجموعه ی ده آزمون عصب روان‌شناختی گسترده و مصاحبه (مقیاس درجه بندی دمانس بالینی [CDR] و پرسشنامه فعالیت های عملکردی [سؤالات متداول])، که در بازدید پنجم (2011-2013 به بعد) اجرا شد، نیز با آن داده ها ترکیب گردید.آزمون کوچک وضعیت ذهنی(MMSE)  نیز برگزار شد. شرکت کنندگان تا سال 2019 پیگیری شدند.

نویسندگان پیش دیابت را به عنوان HbA1c بین 39-46 میلی مول در مول(5.7 تا 6.4 درصد) تعریف کردند. آنها همچنین تشخیص های بعدیT2D را در طول پیگیری بررسی نمودند.

نویسندگان ارتباط پیش دیابت با خطر زوال عقل را قبل و بعد از در نظر گرفتن ابتلای بعدی به دیابت نوع 2در میان شرکت کنندگانARIC که در ابتدا به پیش دیابت مبتلا بودند، ارزیابی کردند. این کار برای درک میزان ارتباط پیش دیابت با زوال عقل با پیشرفت به دیابت انجام شد. آنها همچنین ارزیابی کردند که آیا سن در زمان تشخیص دیابت، بر خطر زوال عقل تاثیر می گذارد یا خیر.

از میان 11656 شرکت ‌کننده که در ابتدا به دیابت مبتلا نبودند، 2330 نفر (20%) پیش دیابت داشتند، پس از در نظر گرفتن ابتلا به دیابت، پس از مرحله ی پایه ایجاد شد، نویسندگان هیچ ارتباط آماری معناداری بین پیش دیابت و زوال عقل پیدا نکردند. با این حال، آنها دریافتند که سن زودتر پیشرفت پیش دیابت به دیابت نوع 2، قوی ترین ارتباط را با زوال عقل دارد: خطر زوال عقل در کسانی که قبل از 60 سالگی بهT2D مبتلا شدند سه برابر افزایش داشت. خطر زوال عقل برای افرادی که در سنین 60 تا 69 سال به دیابت نوع 2 مبتلا شده بودند، 73 درصد و برای افرادی که در سنین 70 تا 79 سال به دیابت نوع 2 مبتلا شدند 23 درصد بود. در سنین 80 سال یا بالاتر، ابتلا بهT2D با افزایش خطر زوال عقل مرتبط نبود.

نویسندگان نتیجه گیری کردند که پیش دیابت با خطر زوال عقل مرتبط است، اما این خطر با ایجاد دیابت توضیح داده می شود. شروع دیابت در سنین پایین به شدت با زوال عقل مرتبط است. بنابراین، پیشگیری یا به تاخیر انداختن پیشرفت پیش دیابت به دیابت، به میزان قابل توجهی از بار آینده ی زوال عقل می کاهد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2023-05-dementia-earlier-person-diabetes.html