حافظه ی انسان مکان غذاهای ناسالم را نسبت به گزینه های سالم بهتر بخاطر می آورد

18اکتبر 2020- یک مطالعه ی جدید نشان داده است که مردم هنوز هم به "غرایز hunter-gather[1]" که توسط اجداد ما اتخاذ شده بود، تکیه دارند.

تحقیقاتی که بیش از 500 نفر در آن شرکت داشتند، نشان داد که آنها در یادآوری مکان غذاهای ناسالم صرف نظر از میزان لذت آنها یا آشنایی آنها با این غذاها، بهتر هستند. این مطالعه که در هلند انجام شد، شامل درخواست از افراد شرکت کننده برای طی مسیری ثابت در اطراف یک اتاق بود.آنها باید هشت نمونه غذا مانند سیب، براونی، چیپس و خیار یا پدهای پنبه ای با رایحه ی هشت غذا را جستجو می کردند. پس از یافتن نمونه، هر شرکت کننده باید غذا را می چشید و یا پد پنبه ای را بو می کرد و میزان علاقه خود را ارزیابی می نمود. محققان پس از این مرحله، به هر فرد یک نقشه از اتاق داده و از او خواستند تا محل هر نمونه ی غذا و یا پد پنبه ای را به خاطر بیاورد.

وقتی نوبت به یافته ها رسید، محققان دریافتند که دقت به خاطر آوردن مکان غذاهای پرکالری توسط افرادی که در آزمون نمونه های غذایی شرکت کرده بودند، 27٪ بیشتر از گزینه های سالم بود. وقتی مکان پدهای پنبه ای با بوی غذاها بررسی شد، دقت به خاطر آوردن مکان غذاهای پرکالری بر اساس بوی آنها نسبت به غذاهای سالم، 28 درصد بیشتر بود.

نویسندگان نتیجه گیری کردند که افراد به طور اتفاقی مکان های غذاهای پرکالری را یاد گرفته و با دقت بیشتری به خاطر آورده اند، صرف نظر از ارزیابی های آشکار از میزان لذت آنها یا آشنایی شخصی آنها با غذاها.علاوه بر این، تعصب یا بایاس پرکالری در حافظه ی فضایی(ادراک 3 بعدی) انسان در یک محیط حسی محدود، که فقط اطلاعات مربوط به بو وجود دارد، مشهود بود.

این نتایج نشان می دهد که ذهن انسان ها همچنان به داشتن یک سیستم شناختی بهینه شده برای جستجو کردن غذا با صرف انرژی کم در زیستگاه های غذایی متغیر گذشته ادامه می دهد، این نتایج قابلیت های غالباً دست کم گرفته شده ی حس بویایی انسان را برجسته کرد.

این یافته ها در مجله ی Nature’s Scientific Reports منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2020/oct/human-memory-prioritises-junk-food-locations-over-healthier-options.html

 [1]شکارچی-گردآورنده.