تغییر سیگنالینگ در سلولهای بتای پانکراس کلید تاثیر یک نوع از داروهای ضد دیابت است

25 نوامبر 2020 - یک گروه تحقیقاتی بین المللی به سرپرستی پروفسورSeino Susumu  از بخش پزشکی مولکولی و متابولیک در دانشکده تحصیلات تکمیلی پزشکی دانشگاه Kobe، و همکارانشان از دانشگاه پزشکی فوکوشیما، دانشگاه آکسفورد و دانشگاه گوتنبرگ، مکانیسم عملکرد داروهای مبتنی بر اینکرتین را در درمان دیابت روشن کردند.

داروهای مبتنی بر اینکرتین در سراسر جهان در درمان دیابت استفاده می شوند و در ژاپن در حال حاضر برای 70٪ از بیماران دیابتی تجویز می گردند. با این حال، مکانیزمی که داروهای مبتنی بر اینکرتین بر اساس آن سطح قند خون را بهبود می بخشند، به خوبی درک نشده است.

یافته های این مطالعه در 16 نوامبر سال 2020 در مجله علمی تحقیقات بالینی آمریکا منتشر شد. همچنین توضیحی در مورد این مقاله توسط پروفسور کالین جی نیکولز و همکارانش در دانشگاه واشنگتن، سنت لوئیس، در این مجله منتشر شده است.

این مطالعه برای اولین بار نشان داد کهGs ، یک سیگنال اصلی پروتئینG در سلولهایبتاطبیعی در پانکراس، به یک سیگنال پروتئینGq دیگر در سلولهایبتایدیابتی تبدیل می شود تا ترشح انسولین را تقویت کند، و داروهای مبتنی بر اینکرتین بر روی Gq ، برای افزایش ترشح انسولین، و در نتیجه بهبود سطح قند خون، کار می کنند.

یافته هایاینپژوهش

اینکرتین ها هورمون های روده ای هستند که پس از مصرف غذا توسط سلولهای انترواندوکرین ترشح می شوند. مهمترین عملکرد اینکرتین ها ترشح انسولین از سلولهایبتاپانکراس است. GLP-1 و GIP به عنوان اینکرتین شناخته می شوند. در حالی که GLP-1 و GIP برای حفظ سطح طبیعی قند خون در افراد سالم مورد نیاز هستند، اینکرتین ها در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 (T2D) به درستی عمل نمی کنند. برای بهبود عملکرد اینکرتین ها، از داروهای مبتنی بر اینکرتین برای درمان T2D استفاده می شود. با این حال، دلیل موثر بودن این داروها ناشناخته مانده بود.

این تحقیق مکانیسم ترشح انسولین توسط سیگنالینگ پروتئینG در سلولهایطبیعیبتا و سلولهایبتای دیابتی را بررسی کرد. تاکنون بخوبی پذیرفته شده است که عملکردهای Gs پروتئین G به عنوان یک سیگنال اصلی برای ترشح انسولین در سلولهای بتا طبیعی، عمل می کنند. این گروه تحقیقاتی نشان داد که در دیابت، به دلیل تحریک مداوم سلولهای بتا، سیگنالینگ از Gs به Gq در سلولهایبتای موجود در پانکراس تغییر می کند. همچنین این گروه کشف کرد که داروهای مبتنی بر اینکرتین برای تقویت ترشح انسولین بر روی Gq عمل می کنند، و از این طریق سطح قند خون را بهبود می بخشند.

اهمیت این تحقیق

نتایج این تحقیق نه تنها برای روشن کردن مکانیسم ایجاد دیابت بلکه برای درمان های دیابت نیز مهم است. این نتایج همچنین ممکن است زمینه ای برای توسعه ی درمان های جدید فراهم کنند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2020-11-pancreatic-beta-cells-anti-diabetic-drug-effectiveness.html