26 اوت 2022- ایران: مطالعه ی اخیراً منتشر شده در Diabetology & Metabolic Syndrome اثرات مفید  زرشک و دانه های شنبلیله را در بیماران دیابتی نوع 2 روشن کرده و بیان کرده است که مصرف آنها ممکن است علائم دیابت و کیفیت زندگی را بهبود بخشد.

این مطالعه نشان داد که ترکیبی از زرشک و دانه های شنبلیله وضعیت قلبی متابولیکی بیماران دیابتی را بهبود می بخشد، این نتایج از نقش ضد دیابتی و ضد التهابی گیاهان در بهبود کیفیت زندگی حمایت می کند. علاوه بر این، محققان هیچ عارضه جانبی قابل توجهی را با مصرف ترکیب این دو ماده مشاهده نکردند.

دیابت نوع 2 ، یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در سراسر جهان است و با عوارض زیادی همراه است. در سال‌های اخیر تاکید فزاینده‌ای بر استفاده از درمان‌های جایگزین برای مدیریت دیابت شده است. با توجه به این موضوع، فاطمه برازجانی، از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و همکارانش به بررسی تأثیر مکمل زرشک و شنبلیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، پرداختند.

برای این منظور، محققان یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده را بر روی 50 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 انجام دادند. افراد شرکت کننده برای گروه مداخله و کنترل به صورت تصادفی انتخاب شدند. محققان به مدت 12 هفته هر روز به افراد شرکت کننده در این مطالعه 3 کپسول 500 میلی گرمی مکمل زرشک و شنیلیله(حاوی 300 میلی گرم زرشک به علاوه ی 200 میلی گرم پودر دانه شنبلیله)، و یا کپسول دارونما دادند. در ابتدا و انتهای مطالعه، اندازه گیری متغیرهای بیوشیمیایی و آنتروپومتریک انجام شد.

محققان نتایج زیر را گزارش کردند:

·        انسولین ناشتا، HbA1C و hs-CRP در گروه مداخله نسبت به شروع تحقیق کاهش معنی داری داشت.

·        میانگین تفاوت مقاومت به انسولین (0.32- در مقابل 0.15)، قند خون ناشتا (14.40- در مقابل 1.68) و انسولین ناشتا (2.18- در مقابل 1.34) از نظر بالینی در مقایسه با گروه کنترل معنی دار بود.

·        تقریباً تمام حوزه های نمرات پرسشنامه ی[1] SF-12 در گروه مداخله به طور قابل توجهی بالاتر از گروه دارونما بود، که بیانگر بهبود کیفیت زندگی است.

محققان نوشتند: نتایج ما برخی از اثرات مفید زرشک و دانه شنبلیله را بر شاخص‌های گلایسمی، پروفایل لیپیدی و عوامل التهابی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 نشان داد. مصرف ترکیبی از زرشک و دانه شنبلیله ممکن است یک استراتژی مناسب برای بهبود علائم دیابت و کیفیت زندگی باشد.

آنها در نتیجه گیری این مطالعه، پیشنهاد کردند که مطالعات بیشتر با طراحی خوب، با دوره مداخله طولانی تر، در مراکز متعدد و حجم نمونه بزرگتر بدون محدودیت های مطالعه ی اخیر، انجام شود.

منبع:

Nematollahi, S., Pishdad, G.R., Zakerkish, M. et al. The effect of berberine and fenugreek seed co-supplementation on inflammatory factor, lipid and glycemic profile in patients with type 2 diabetes mellitus: a double-blind controlled randomized clinical trial. Diabetol Metab Syndr 14, 120 (2022). https://doi.org/10.1186/s13098-022-00888-9

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/berberine-and-fenugreek-seeds-beneficial-in-diabetes-management-and-improves-qol-study-97999

 [1]پرسشنامه فرم کوتاه 12 موردی یا SF-12،  یک پرسشنامه سلامت عمومی است که برای اولین بار در سال 1995 به عنوان بخشی از مطالعه ی نتایج پزشکی (MOS) منتشر شد. SF-12 با استفاده از سؤالات اقتباس شده از هر یک از 8 بعد پرسشنامه فرم کوتاه MOS 36 یا همانSF-36  ساخته شده است. دو امتیاز خلاصه از SF-12 گزارش می شود: یک نمره مؤلفه ذهنی (MCS-12) و یک نمره مؤلفه فیزیکی(PCS-12). این نمرات ممکن است به صورت امتیاز گزارش شوند که تفاوت نمره ی فرد در مقایسه با میانگین جمعیت، اندازه گیری شده بر اساس انحراف استاندارد است. میانگین نمراتPCS-12  و MCS-12 برای جمعیت ایالات متحده، 50 امتیاز هستند. انحراف معیار جمعیت ایالات متحده 10 امتیاز است. بنابراین هر 10 امتیاز بالاتر یا کمتر از 50، با یک انحراف استاندارد از میانگین فاصله دارد.