تاثیر یوگا و پیاده‌روی بر مردان دیابتی

نتایج پژوهش محققان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور نشان می‌دهد یوگا و پیاده روی هر دو شاخص‌های آزمایشگاهی و بالینی مردان مبتلا به دیابت را بهبود می بخشند.

دیابت بیماری مزمنی است که نیازمند مدیریت دراز مدت دارد. استفاده از روش‌های غیردارویی و بی‌خطر می‌تواند درمان مکملی در کنار درمان‌های دارویی باشد تا از اثرات ناخواسته بیماری و درمان‌ها جلوگیری کند.

فعالیت فیزیکی از جمله روش‌هایی است که می‌تواند اثرات مفیدی بر وضعیت سلامت بیماران دیابتی داشته باشد. بر اساس آن چه در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده است، محققان در پژوهشی با عنوان "بررسی مقایسه ای تاثیر پیاده روی و یوگا بر ارتقا سلامت جنسی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به دیابت نوع دو" این موضوع را بررسی کرده‌اند.

نتایج این تحقیق نشان داد که تغییرات در میانگین قند خون ناشتا(FBS) ، کلسترول و شاخص توده بدنی(BMI) ، فقط در گروه یوگا معنی‌دار بود و تغییرات میانگین لیپوپروتئین با چگالی بالا(HDL) ، فقط در گروه پیاده روی معنی دار بود. اما هم یوگا و هم پیاده روی تأثیر مطلوبی در بهبود شاخص‌های بالینی و آزمایشگاهی در مردان مبتلا به دیابت نوعدوداشتند. با این حال، یوگا در مقایسه با راه رفتن‌، شاخص‌های بیشتری را در بیماران مورد مطالعه، تحت تاثیر قرار می دهد و تنظیم می‌کند.

بر اساس این یافته‌ها، پیاده روی و یوگا هر دو اثرات مطلوبی را نشان دادند هر چند که تاثیر یوگا قابل ملاحظه تر بوده است. بنابراین توصیه به بیماران دیابتی جهت انجام پیاده روی و مشارکت در برنامه‌های یوگا می‌تواند راهکاری آسان و بی‌خطر جهت بهبود وضعیت سلامت بیماران دیابتی باشد.

این مطالعه توسط بیان صابری‌پور، مهین غیبی‌زاده، الهام مراغی و لیلا مرادی از دانشگاه علوم پزشکی جندی ‌شاپور اهواز انجام شده و نتایج آن در Jundishapur Journal of Chronic Disease Care  به چاپ رسیده است.

منبع:

www.isna.ir