بیماری چشم دیابتی با خطر پنج برابری COVID-19 شدید همراه است

24 نوامبر 2020- افراد مبتلا به دیابت و بیماری چشم دیابتی که به دلیل ابتلا به COVID-19 در بیمارستان بستری هستند، باپنج برابر خطر بیشتر برای نیاز به لوله گذاری روبرو هستند.

این مطالعه که امروز در مجله ی Diabetes Research and Clinical Practice، توسط کالج کینگ لندن منتشر شده است، برای اولین بار خطر مرتبط با رتینوپاتی دیابتی و COVID-19 را شناسایی کرد.

بیماری چشم دیابتی عارضه ی شایع دیابت است و در اثر آسیب به رگ های خونی کوچک چشم ایجاد می شود. در سال 2014 ، شیوع رتینوپاتی دیابتی در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 به میزان 54.6 درصد و در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 به میزان 30.0 درصد گزارش شده بود.

این مطالعه 187 فرد مبتلا به دیابت (179 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 و 8 فرد مبتلا به دیابت نوع 1) را که بین 12 مارس تا 7 آوریل 2020 در بیمارستان بستری شده بودند، بررسی کرد.

رتینوپاتی دیابتی در 67 بیمار (36 درصد) گزارش شد که اکثر آنها مبتلا به رتینوپاتی زمینه ای بودند. از 187 بیمار بستری شده با COVID-19 شدید، 26 درصد لوله گذاری شدند و 45٪ این بیماران به رتینوپاتی مبتلا بودند. رتینوپاتی با افزایش 5 برابری خطر لوله گذاری(intubation) همراه بود. در این گروه ، 32٪ از بیماران فوت کردند اما هیچ ارتباطی بین رتینوپاتی و مرگ و میر مشاهده نشد.

دکتر Antonella Corcillo ، نویسنده اول این مطالعه، از دانشکده پزشکی و علوم قلب و عروق در کالج کینگ لندن، گفت: این اولین بار است که ارتباطی بین رتینوپاتی در بیماران دیابتی با COVID-19 شدید، گزارش شده است. رتینوپاتی یکی از شاخص های آسیب به رگهای خونی است و نتایج ما نشان می دهد که وجود آسیب قبلی در رگ های خونی ممکن است منجر به عفونت شدیدتر COVID-19 شود که نیاز به درمان در بخش مراقبت های ویژه داشته باشد.

نویسنده ارشد این مقاله، دکتر Janaka Karalliedde از کالج کینگ لندن، گفت: شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد آسیب قابل توجه به رگهای خونی در ریه و سایر اعضای بدن در بیماران بستری شده با COVID-19 شدید، وجود دارد. افراد دیابتی در معرض خطر بالایی هستند، زیرا دیابت با عوارض عروقی در رگهای خونی بزرگ و کوچک همراه است.

او افزود: ما فرض می کنیم که وجود بیماریهای عروقی مرتبط با دیابت، مانند رتینوپاتی ممکن است منجر به آسیب پذیری بیشتر و حساسیت به نارسایی تنفسی در COVID-19 شدید شود. بنابراین جستجوی وجود یا سابقه ی رتینوپاتی یا سایر عوارض عروقی دیابت ممکن است به متخصصان مراقبت های بهداشتی کمک کند تا بیمارانی را که بیشتر در معرض خطر COVID-19 شدید هستند، شناسایی کنند. برای بررسی مکانیسم های احتمالی توضیح روابط بین مارکرها و تظاهرات بیماری عروقی دیابتی مانند رتینوپاتی وCOVID-19  شدید، مطالعات بیشتری لازم است.

دکترLouise Gow ، متخصصچشم در انستیتوی ملی سلطنتی افراد نابینا(RNIB)، گفت: موسسه ی RNIB، امیدوار است که این تحقیق منجر به آگاهی افرادی شود که در معرض خطر بیشتری برای عوارض جدی ناشی ازCOVID-19  هستند. با برنامه ریزی برای تزریق واکسن، اولویت افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین او تأکید کرد موضوع بسیار مهم اینست که اطلاعات مربوط بهCOVID-19 در فرمتهایی به افراد کم بینا ارائه شود، که آنها بتوانند از این اطلاعات بهره مند شده و بدانند چگونه از خود محافظت کنند.

محدودیت های این مطالعه شامل حجم نمونه نسبتاً کم آن است و چون یک مطالعه مقطعی است، قادر به شناسایی رابطه علی و معلولی بین رتینوپاتی و نتایج شدید COVID-19 نیست.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2020-11-diabetic-eye-disease-five-fold-severe.html