9 سپتامبر 2022- طبق یافته های مطالعه منتشر شده در Diabetes Care، بزرگسالان مبتلا به پیش دیابت یا دیابت می توانند با پیاده روی بیش از 10000 قدم در روز، خطر مرگ و میر ناشی از همه علل را در خود کاهش دهند.

دکتر خسوس دل پوزو-کروز، دانشیار بخش تربیت بدنی و ورزش در دانشگاه سویا در اسپانیا، گفت: فعالیت بدنی برای بیماران مبتلا به دیابت و پیش دیابت بسیار مفید است. ما تعداد بهینه گام ها را در روز برای بهبود سلامت طولانی مدت در این بیماران مشخص کردیم.

دکتر دل پوزو کروز و همکارانش، یک تجزیه و تحلیل آینده نگر از داده های نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه در سالهای 2005-2006 انجام دادند. بزرگسالانی که بر اساس تشخیص پزشک یا سطح HbA1c، مبتلا به پیش دیابت یا دیابت تشخیص داده شدند، وارد این مطالعه شدند. داده‌های نظرسنجی با سوابق مرگ افراد از شاخص ملی مرگ تا 25 فوریه 2019، تطابق داده شدند. شرکت‌کنندگان برای اندازه‌گیری تعداد قدم‌ها در روز، یک شتاب‌سنج را تا 7 روز روی لگن خود می‌بستند. بزرگسالانی که حداقل برای یک روز داده های شتاب سنج آنها در دسترس بود، وارد این مطالعه شدند.1194 بزرگسال مبتلا به پیش دیابت (میانگین سنی 55 سال؛ 56 درصد مرد؛ با متوسط ​​8500 قدم در روز) و 493 بزرگسال مبتلا به دیابت (میانگین سنی 61 سال؛ 51 درصد مرد؛ با متوسط 6300 قدم در روز) در این مطالعه شرکت کردند.

خطر مرگ و میر ناشی از همه علل در میان افراد مبتلا به پیش دیابت، که 10678 گام در روز پیاده روی می کردند، در مقایسه با افرادی که در صدک دهم بودند که 3779 قدم در روز راه می رفتند، کمتر بود(HR = 0.25; 95% CI, 0.16-0.36).

به طور مشابه، خطر مرگ و میر ناشی از همه علل برای بزرگسالان مبتلا به دیابت که روزانه 10177 قدم در روز پیاده روی می کردند، نسبت به افرادی که در صدک دهم قرار داشتند، یعنی 2532 قدم در روز راه می رفتند، کمتر بود(HR = 0.25; 95% CI, 0.14-0.47).

یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل حساسیت با ترکیب داده های گروه‌های پیش دیابت و دیابت، و همچنین تجزیه و تحلیل شرکت‌کنندگان با حداقل 3 روز داده‌های شتاب‌سنجی، نتایج مشابهی را به همراه داشت.

دکتر دل پوزو کروز، گفت: توصیه‌های فعلی فعالیت بدنی بر اساس مدت زمانی است که افراد صرف فعالیت‌های فیزیکی با شدت متوسط ​​و شدید می‌کنند. پیگیری اینها ممکن است برای جمعیت عمومی و به ویژه برای بیماران دشوار باشد. از سوی دیگر، توصیه های مبتنی بر تعداد قدم در روز آسان تر است. ما انتظار داریم که این توصیه ها باعث افزایش فعالیت بدنی در بین افراد مبتلا به دیابت شود. توصیه‌های مبتنی بر تعداد گام در روز همچنین ممکن است توسط پزشکان آسان‌تر تفسیر شوند.

یک ارتباط غیرخطی بین تعداد قدم‌ ها در روز و مرگ‌ ومیر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی(CVD) برای بزرگسالان مبتلا به پیش دیابت مشاهده شد، در حالی که یک ارتباط خطی بین تعداد قدم ها در روز و مرگ‌ ومیرناشی از CVD در بزرگسالان مبتلا به دیابت وجود داشت. تعداد کمی از حوادث CVD در هر دو گروه رخ داده بود: 49 مرگ ناشی از CVD در گروه پیش دیابت و 36 مرگ ناشی از CVD در گروه دیابت مشاهده شد.

دکتر دل پوزو کروز گفت: به مطالعات بیشتری برای تجزیه و تحلیل اینکه آیا روش شمارش قدم ها هدفی عملی برای افزایش فعالیت بدنی در افراد مبتلا به دیابت است، نیاز داریم.

منبع:

https://www.healio.com/news/endocrinology/20220908/walking-more-than-10000-steps-daily-reduces-mortality-risk-in-prediabetes-and-diabetes