برنامه ی یک روزه ی آموزش دیابت منجر به بهبود پایدار قند خون می شود

12 جولای 2021 - مطالعات نشان داده اند که برنامه های آموزشی دیابت در کمک به افراد دیابتی برای کنترل بهتر قند خون و همچنین سایر نتایج مفید مانند کاهش دیسترس(ناراحتی) مرتبط با دیابت، موفق عمل می کنند. اما طراحی متنوع برنامه های آموزش دیابت به این معنا است که مشخص نیست چه فرمتی برای بیشتر افراد مناسب است: کلاسهای زیادی که در طول زمان برگزار می شوند یا یک برنامه فشرده با چند ساعت آموزش در یک روز.

بسیاری از برنامه های آموزش دیابت از دوره های فشرده پرهیز کرده اند، گاهی به دلیل برنامه ریزی، و گاهی از ترس اینکه افراد دیابتی ممکن است نتوانند مقدار زیادی از اطلاعات را به طور هم زمان بیاموزند. اما یک مطالعه جدید، که در 81 مین نشست علمی انجمن دیابت آمریکا (ADA) ارائه شده است، مشخص گردید که وقتی صحبت از کنترل طولانی مدت قند خون می شود، یک برنامه فشرده آموزش هشت ساعته ی دیابت می تواند بسیار موثر باشد.

شرکت کنندگان در این مطالعه 213 فرد مبتلا به دیابت بودند که 80٪ آنها از دیابت نوع 2 رنج می بردند. اکثر شرکت کنندگان سفیدپوست (85 درصد) و زن (59 درصد) بودند و میانگین سنی آنها حدود 56 سال بود. متوسط ​​مدت ابتلای آنها به دیابت 11.7 سال بود، بنابراین این افراد در زمینه خود مدیریتی دیابت تازه کار نبودند، اگرچه برخی از شرکت کنندگان نیز وجود داشتند که کمتر از شش ماه از تشخیص ابتلای آنها به دیابت می گذشت. همه شرکت کنندگان در برنامه ی موسوم به آموزش و مراقبت یک روزه ی دیابت (D1D) شرکت کردند که شامل جلسات گروهی و انفرادی توسط یک تیم آموزش پزشکی بین رشته ای است. جلسات گروهی بر رفتارهای خودمراقبتی متمرکز بود و شامل یک جلسه ناهار با نمایش آشپزی توسط یک آشپز بود. هر شرکت کننده همچنین در سه جلسه ی 30 دقیقه ای فردی با یک دکترای پرستاری، متخصص غدد، داروساز، متخصص تغذیه، متخصص ورزش شرکت کرد.

برنامه یک روزه ی فشرده ی دیابت با بهبود هموگلوبین A1C مرتبط است

شرکت کنندگان، مقدار هموگلوبینA1C (معیار کنترل طولانی مدت قند خون) خود را در زمان برنامه و همچنین سه و شش ماه بعد اندازه گیری کردند. در زمان اجرای برنامه، متوسطسطح​​ A1C افراد شرکت کننده برابر با 8.2 درصد بود، در حالی که بعد از سه ماه و شش ماه، این سطح به 7.6 درصد کاهش یافته بود، که پیشرفت چشمگیری محسوب می شود. شرکت کنندگان همچنین به سوالات نظرسنجی طراحی شده برای اندازه گیری ناراحتی یا دیسترس مربوط به دیابت پاسخ دادند، که نشان داد میزان دیسترس مرتبط با دیابت در آنها پس از سه و شش ماه از گذشت برنامه ی آموزشی، کاهش قابل توجهی داشته است.

این مطالعه نشان می دهد که یک برنامه آموزش یک روزه ی فشرده دیابت ممکن است یک قالب موثر باشد که به نفع تعداد زیادی از افراد دیابتی است. برای درک بهتر و مقایسه ی قدرت یا ارزش طرحهای مختلف برنامه های آموزشی با یکدیگر و یا اینکه چه گروههای خاصی از افراد دیابتی ممکن است از یک نوع برنامه بیشتر از انواع دیگر بهره مند شوند، مطالعات بیشتری لازم است.

منبع:

https://www.diabetesselfmanagement.com/news-research/2021/07/12/one-day-diabetes-education-program-leads-to-lasting-glucose-improvements/