24 ژوئن 2024- کارآزمایی بالینی اخیر که در مجله انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده است، نشان داد که یک رژیم روزه داری متناوب، همراه با جایگزینی وعده ی غذایی(5:2 MR)، به طور قابل توجهی کنترل قند خون را بهبود می بخشد و باعث کاهش وزن در بیمارانی می شود که به تازگی به دیابت نوع 2 مبتلا شده اند. مطالعه یEARLY (جستجو برای درمان افراد دارای اضافه وزن یا چاق با تشخیص جدید دیابت نوع 2) در 9 مرکز در چین برای مقایسه ی اثربخشی رژیم غذایی 5:2MR  با داروهای استاندارد شامل متفورمین و امپاگلیفلوزین انجام شد.

این مطالعه از 13 نوامبر 2020 تا 29 دسامبر 2022 انجام شد. از مجموع 509 بیمار غربالگری شده، 405 بیمار معیارهای ورود به مطالعه را داشتند. این شرکت کنندگان به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند که متفورمین، امپاگلیفلوزین یا رژیم روزه داری متناوب 5:2 همراه باجایگزین‌های غذایی را به مدت 16 هفته دریافت کردند و پس از آن یک دوره ی 8 هفته ای به عنوان دوره ی مشاهده را گذراندند. این مطالعه بزرگسالان اضافه وزن یا چاق با تشخیص اخیر دیابت نوع 2 را هدف قرار داد تا مداخلات اولیه ی موثر را شناسایی کند.

شرکت‌کنندگان در گروهMR 5:2 ، یک برنامه غذایی شامل دو روز غیر متوالی در هفته روزه داری را دنبال کردند و در این دو روز آنها به جای سه وعده ی غذایی یک وعده جایگزین‌ غذایی( meal replacement shakesیا شیک های جایگزین غذا با انرژی 500 کیلوکالری برای زنان و 600 کیلوکالری برای مردان) دریافت کردند، در حالی که در پنج روز باقی‌مانده برای صبحانه و ناهار رژیم معمول خود را ادامه دادند اما برای شام از یک وعده جایگزین‌ غذایی استفاده کرده و بر میزان دریافت کالری خود نظارت داشتند. افراد در گروه رژیم‌های دارویی روزانه ی متفورمین یا امپاگلیفلوزین، رژیم غذایی معمول خود را پی گرفتند. نقطه پایانی اولیه کاهش سطح هموگلوبین A1c طی 16 هفته بود. معیارهای ثانویه شامل تغییرات در وزن بدن، پارامترهای مختلف آنتروپومتریک و نشانگرهای کلیدی بیوشیمیایی بود. نتایج برای تعیین اثربخشی مقایسه ای مداخلات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در این مطالعه گروه MR 5:2 بیشترین کاهش را در سطح HbA1c با میانگین کاهش 1.9٪ (SE[1]، 0.2%) نشان داد. این بهبود از گروه متفورمین که کاهش 1.6٪ (SE، 0.2٪) و گروه امپاگلیفلوزین که کاهش 1.5٪ (SE، 0.2٪) را نشان دادند، پیشی گرفت. تفاوت میانگین تعدیل شده در کاهش HbA1c بین گروه MR 5:2 و گروه های دارویی از نظر آماری معنی‌دار بود.

افراد در گروه 5:2 MR به کاهش وزن بهتری دست یافتند و میانگین کاهش آنها تا هفته ی شانزدهم 9.7 کیلوگرم(SE، 2.2کیلوگرم) بود. اما، گروه متفورمین به طور متوسط ​​5.5 کیلوگرم(SE، 2.3کیلوگرم) و گروه امپاگلیفلوزین 5.8 کیلوگرم(SE، 2.3کیلوگرم) وزن کم کردند.

نتایج این کارآزمایی بالینی نشان می‌دهد که مداخله غذاییMR 5:2 ، یک استراتژی بالقوه و موثر برای مدیریت زودهنگام دیابت نوع 2 با ارائه ی مزایایی در کنترل قند خون و کاهش وزن نسبت به درمان‌های دارویی استاندارد است. این رویکرد روزه داری متناوب ممکن است جایگزینی امیدوارکننده برای مدیریت دیابت در مراحل اولیه باشد، که پتانسیل تغییرات رژیم غذایی را برای ایفای نقش حیاتی در درمان بیماری های مزمن برجسته می کند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/intermittent-fasting-plan-with-52-mr-approach-improves-glycemic-control-in-type-2-diabetes-patients-jama-130566

 [1]خطای استاندارد (یا خطای استاندارد میانگین) یک آمار استنباطی است که به زبان ساده به شما می گوید داده های نمونه شما چقدر دقیق کل جامعه را نشان می دهد.