بررسی ژنومیک دیابت ناشی از بارداری

21ژوئیه 2021- دیابت ناشی از بارداری، که همچنین به عنوان دیابت حاملگی شناخته می شود، یک عارضه متابولیکی متداول در بارداری است. این اختلال خطر قابل توجهی را برای نتیجه ی نامطلوب زایمان بهمراه دارد. علاوه بر این، با خطر بالای ابتلای مجدد در بارداریهای بعدی، پیشرفت به دیابت نوع 2 در مادر و همچنین افزایش خطر چاقی در جنین هایی که در حین بارداری در معرض قند خون بالای مادر قرار گرفته اند، مرتبط است.

مکانیسم های ایجاد کننده دیابت بارداری پیچیده هستند و بطور کامل شناخته نشده اند. این اختلال دارای یک عنصر ژنتیکی اساسی است که با فاکتورهای سبک زندگی و تغییرات فیزیولوژیکی در بارداری برای تغییر تنظیم گلوکز مادر ارتباط برقرار می کند.

گروهی از محققان دانشکده پزشکی و جراحی برای شناسایی انواع تغییرات نادر ژنتیکی بسیار نفوذی که باعث پیشرفت دیابت حاملگی می شوند، از مطالعات ژنومیک با توان عملیاتی بالا استفاده خواهند کرد.

این مطالعه تحت عنوان "غربالگری زیرگروههای مونوژنیک دیابت حاملگی در جمعیت یک جزیره با شیوع بالای دیابت بارداری- یک مطالعه توالی یابی کامل اگزوم را انجام می دهد که اولین توصیف از دیابت غیرمعمول در بارداری در جمعیت مالت را ارائه می دهد.

در این تحقیق پزشکی بالینی، ژنومیک و مدل سازی پروتئین را با داده های پیگیری طولی، ادغام می گردد. این مقاله ناهمگنی ژنتیکی اختلالات اساسی در تنظیم گلوکز را برجسته می کند و نقش تحقیقات پزشکی دقیق را در گشودن علل صفات پیچیده تقویت خواهد نمود

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2021-07-genomics-pregnancy-induced-diabetes.html