16 ژانویه 2023- بر اساس مطالعه ی منتشر شده در مجله ی Clinical Endocrinology & Metabolism، انجام تمرینات بدنی با شدت بیشتر، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 (T2DM) را کاهش می دهد.

برخی از مطالعات بر رابطه ی معکوس بین فعالیت بدنی و بروزT2DM تاکید کرده اند، و این مطالعات عمدتاً بر پرسش‌نامه‌هایی تکیه داشتند که در یک نقطه زمانی واحد جمع آوری شده بودند.

دکتر اندرو اس پری و همکارانش از مرکز تحقیقات قلب و عروق ترجمه و بالینی واندربیلت از داده‌های دستگاه‌های پوشیدنی مرتبط با سوابق سلامت الکترونیکی، برای بررسی رابطه بین فعالیت بدنی وبروز دیابت نوع 2 استفاده کردند. محققان تغییرات اثر را با سن، جنس، شاخص توده بدنی و زمان بی تحرکی با استفاده از اثرات متقابل ضرب پذیر ارزیابی کردند.

خلاصه ی نتایج به شرح زیر بود:

· داده ها از دستگاه های شخصی Fitbit استخراج شده بود.

· تعداد 5677 شرکت کننده با میانگین سنی 51 سال در برنامه ی All of Us Research حضور داشتند.

· در بین شرکت کنندگان 74% زن و 89% سفیدپوست بودند.

· نود و هفت شرکت‌کننده که 2 درصد را تشکیل می‌داند، در طی متوسط 3.8 سال پیگیری (2010 - 2021) به دیابت نوع 2 مبتلا شدند.

· خطر ابتلا به دیابت نوع دو، در شرکت‌کنندگانی با تعداد گام‌های روزانه 10700 در مقایسه با افراد با تعداد گام‌های روزانه 6000 قدم، تا 44 درصد کاهش یافت.

· بروز تجمعی پیش بینی شده برای دیابت نوع 2 در پنج سال بر اساس تعداد گام های روزانه 13245 قدم و 4301 قدم در روز به ترتیب 0.8% و 2.3% بود.

· میانگین تعداد گام های روزانه برابر با 7924 گام در تمام میانگین های ماهانه بود.

· میانه فعالیت بدنی نسبتاً فعال و میانه فعالیت بدنی بسیار فعال به ترتیب 15.96 دقیقه و 16.06 دقیقه بود.

· هیچ مدرکی مبنی بر تغییر اثر بر اساس سن، جنس، نمایه ی توده ی بدنی یا زمان بی تحرکی توسط محققان گزارش نشده است.

محققان نتیجه گیری کردند که زمان بیشتری که صرف فعالیت بدنی می شود، می تواند خطر ابتلا به دیابتنوع 2را کاهش دهد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/physical-activity-may-lower-risk-of-developing-diabetes-105366