7مارس 2022 - بر اساس تحقیقات جدید ارائه شده در چهل و دومین نشست بارداری(اجلاس سالانه انجمن پزشکی مادران-جنین)، کیفیت رژیم غذایی زنان در زمان لقاح و در اوایل بارداری ممکن است با خطر ابتلا به دیابت بارداری مرتبط باشد.

دیابت بارداری نوعی دیابت است که در دوران بارداری ایجاد می شود و معمولاً پس از زایمان خود به خود برطرف می گردد. اما گاهی قند خون فرد پس از زایمان به حالت عادی باز نمی گردد و منجر به تشخیص دیابت نوع 2 می شود. دیابت بارداری همچنین با خطر بیشتری برای ابتلا به دیابت نوع 2 در آینده مرتبط است. اخیراً، چندین مطالعه ی برجسته به بررسی عواملی که ممکن است با ایجاد دیابت بارداری مرتبط باشند، پرداخته اند، این مطالعات به دنبال راه‌هایی برای کاهش خطر ابتلا به مشکلات بعدی سلامت در زنان دارای سابقه دیابت بارداری بودند. یک مطالعه نشان داد که تغییرات در میکروبیوم روده فرد (باکتری های روده) ممکن است در ایجاد دیابت بارداری نقش داشته باشد. مطالعات دیگر نشان داده اند که کاهش وزن پس از بارداری در زنانی که به دیابت بارداری مبتلا بوده اند، می تواند به کاهش خطر ابتلای آنها به دیابت نوع 2 کمک کند و روزه داری متناوب ممکن است راهی موثر برای رسیدن به این هدف باشد.

در مطالعه ی اخیر، محققان داده‌های 9566 زن با میانگین سنی 27.3 سال را که در یک مطالعه ی نتیجه بارداری شرکت کرده بودند، بررسی نمودند. این گروه شامل زیرمجموعه ای از 1116 زن بود که در معرض خطر بالای دیابت بارداری بودند و به طور متوسط ​​در هفته 28.7 بارداری، آزمایش تحمل گلوکز خوراکی (OGTT) را انجام دادند. این شرکت کنندگان همچنین از طریق پرسشنامه فرکانس مواد غذایی، رژیم غذایی خود را طی سه ماه گذشته گزارش کردند و محققان به کیفیت رژیم غذایی آنها با استفاده از سیستمی به نام شاخص تغذیه ی سالم جایگزین (AHEI) امتیاز دادند.

رژیم غذایی سالم با کاهش خطر ابتلا به دیابت بارداری مرتبط است

در میان تمام شرکت کنندگان در مطالعه، نرخ ابتلا به دیابت بارداری 4.1٪ بود، اما در گروه کوچکتر از شرکت کنندگان پرخطر که آزمایش OGTT را انجام دادند، نرخ ابتلا به دیابت بارداری 21.3٪ بود. با این حال، در گروه کوچکتر، بسته به نمرات رژیم غذایی شرکت کنندگان، تغییرات کوچک اما همچنان قابل توجهی در نرخ ابتلا به دیابت بارداری مشاهده شد. احتمال ابتلا به دیابت بارداری برای کسانی که در نیمه بالایی شاخص تغذیه ی سالم جایگزین قرار می گرفتند- که نشان دهنده رژیم غذایی سالم تری است - نسبت به افرادی که در نیمه پایینی قرار داشتند، کمتر بود. اما میانگین سطح قند خون ناشتا در شرکت کنندگانی که در یک چهارم پایینی از نظر نمرات غذایی قرار داشتند- 82 میلی گرم در دسی لیتر- با میانگین سطح قند خون ناشتای افرادی که در یک چهارم بالایی بر اساس نمرات غذایی قرار گرفته بودند،- 79 میلی گرم در دسی لیتر- تنها اندکی تفاوت داشت.

محققان به این نتیجه رسیدند که رژیم غذایی زنان در زمان بارداری ممکن است تأثیر کوچک اما قابل توجهی بر خطر ابتلا به دیابت بارداری داشته باشد. آنها پیشنهاد کردند که مطالعات آینده باید بر مداخلات رژیم غذایی قبل از بارداری تمرکز کنند، -به جای اینکه فقط از زنان در مورد رژیم غذایی آنها سوال شود-، و بر زنانی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند و احتمال دارد کیفیت رژیم غذایی آنها پایین باشد، تمرکز نمایند.

منبع:

https://www.diabetesselfmanagement.com/news-research/2022/03/07/dietary-patterns-at-conception-early-pregnancy-linked-to-gestational-diabetes/