17 ژانویه 2023- نیتریت ها و نیترات ها به طور طبیعی در آب و خاک وجود دارند و معمولاً از آب آشامیدنی و منابع غذایی وارد بدن ما می شوند. آنها همچنین به عنوان افزودنی های غذایی برای افزایش ماندگاری استفاده می شوند. مطالعه ای که در 17 ژانویه در مجله دسترسی آزاد PLOS Medicine توسط Bernard Srour  از تیم تحقیقاتی اپیدمیولوژی تغذیه (EREN-CRESS) در دانشگاه سوربن و همکارانش در فرانسه منتشر شد، ارتباط بین قرار گرفتن در معرض نیتریت های رژیم غذایی و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را نشان می دهد.

برخی از مقامات بهداشت عمومی از محدود کردن استفاده از نیتریت ها و نیترات ها به عنوان افزودنی های غذایی حمایت کرده اند. با این حال، نقش نیتریت ها و نیترات های غذایی در اختلال عملکرد متابولیک و دیابت نوع 2 در انسان ناشناخته باقی مانده است. به منظور بررسی رابطه ی بین قرار گرفتن در معرض نیتریت/نیترات از رژیم غذایی با خطر دیابت نوع 2، محققان داده های جمع آوری شده از 104168 شرکت کننده در گروه آینده نگر NutriNet-Santé را بررسی کردند.

مطالعهNutriNet-Santé ، یک مطالعه کوهورت مبتنی بر وب در حال انجام است که از سال 2009 آغاز شده است. شرکت کنندگان 15 ساله و بالاتر به طور داوطلبانه در این مطالعه ثبت نام کرده و سابقه پزشکی، جمعیت شناختی، رژیم غذایی، سبک زندگی و به روز رسانی های عمده سلامت را خود گزارش می کنند. محققان از جزئیات قرار گرفتن افراد در معرض نیتریت/نیترات که از چندین پایگاه و منابع داده مشتق شده بود، استفاده کردند و سپس مدل های آماری را برای تجزیه و تحلیل اطلاعات رژیم غذایی خود گزارش شده با نتایج سلامتی، توسعه دادند.

محققان دریافتند که شرکت کنندگان در گروه NutriNet-Santé که به طور کلی و به طور خاص مصرف بالاتری از نیتریت ها را از مواد افزودنی موجود در مواد غذایی و منابع غیرافزودنی گزارش کرده بودند، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به دیابت نوع 2 بودند. هیچ ارتباطی بین نیترات ها و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 وجود نداشت. همچنین این یافته ها از هیچ مزیت بالقوه ای برای نیتریت ها یا نیترات های رژیم غذایی از نظر محافظت در برابر دیابت نوع 2 حمایت نکردند.

این مطالعه دارای محدودیت های متعددی بود و برای تایید نتایج به تحقیقات بیشتری نیاز است. داده ها به صورت خود گزارش شده بودند و محققان نتوانستند قرار گرفتن در معرض نیتریت/نیترات خاص را با استفاده از نشانگرهای زیستی به دلیل چالش های بیولوژیکی اساسی تایید کنند. بعلاوه، نتایج افرادی با وضعیت دموگرافیک و رفتارهای گروهی ممکن است قابل تعمیم به بقیه ی جمعیت نباشند - این گروه شامل تعداد بیشتری از افراد جوان تر، اغلب زنان، بود که رفتارهای سالم تری را از خود نشان دادند. تحریفاتی که پس از کنترل عوامل تاثیر گذار در طراحی و یا آنالیز این مطالعه ی مشاهده ای باقی مانده است(Residual confounding) نیز ممکن است بر نتایج مطالعه تأثیر گذاشته باشند.

به گفته ی نویسندگان، این نتایج شواهد جدیدی را در چارچوب بحث های جاری در مورد نیاز به کاهش استفاده از افزودنی های نیتریت در گوشت های فرآوری شده توسط صنایع غذایی ارائه می دهد و می تواند از نیاز به مقررات سختگیرانه تر برای آلودگی خاک با کودها و تقویت کننده ها حمایت کند. در این بین، چندین مقام بهداشت عمومی در سراسر جهان از قبل به شهروندان توصیه کردند که مصرف غذاهای حاوی افزودنی های بحث برانگیز از جمله نیتریت سدیم را محدود کنند.دکترSrour  و دکتر Touvier افزودند: این اولین مطالعه کوهورت در مقیاس بزرگ است که ارتباط مستقیمی را بین نیتریت ها با منشا مواد افزودنی و خطر دیابت نوع 2 نشان می دهد. همچنین ارتباط پیشنهادی قبلی بین کل نیتریت های رژیم غذایی و خطر دیابت نوع 2 را تایید می کند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2023-01-nitrite-additives-diabetes.html