13 ژانویه 2023 - یک مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه کویمبرا، نشان داد که کافئین، پلی فنول ها و سایر محصولات طبیعی موجود در قهوه، ممکن است به کاهش شدت بیماری کبد چرب غیر الکلی(NAFLD) ، در افراد دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع 2 ، کمک کند.

بیماری کبد چرب غیر الکلی، یک اصطلاح جمعی برای اختلالات کبدی است که در اثر تجمع چربی در کبد ایجاد می شود. این می تواند منجر به فیبروز کبدی شود که سپس می تواند به سیروز (اسکار کبد) و سرطان کبد پیشرفت کند.NAFLD ، نتیجه ی مصرف بیش از حد الکل نیست، بلکه اغلب نتیجه یک سبک زندگی ناسالم با ورزش کم و رژیم غذایی پر کالری است.

افراد شرکت کننده در این مطالعه که قهوه ی بیشتری مصرف می کردند، کبد سالم تری داشتند. افرادی که سطوح کافئین بالاتری در ادرار آنها یافت شد، کمتر به فیبروز کبدی مبتلا بودند، در حالی که سطوح بالاتر سایر اجزای قهوه غیر از کافئین نیز به طور قابل توجهی با کاهش نمرات شاخص کبد چرب مرتبط بود. این مطالعه نشان داد که برای بیماران دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع 2، مصرف قهوه ی بیشتر با NAFLD با شدت کمتر، مرتبط است.

محققان 156 شرکت کننده ی میانسال با چاقی مرزی را برای بررسی تاثیر مصرف قهوه مورد بررسی قرار دادند که 98 نفر از آنهابه دیابت نوع 2 مبتلا بودند. نمونه های ادرار 24 ساعته ی این افراد جمع آوری و آنالیز شد. این کار برای اندازه گیری متابولیت های قهوه ی کافئینه و غیر کافئینه - محصولات طبیعی ناشی از تجزیه ی قهوه در بدن- استفاده شد. این روش بهتر از گزارش افراد از میزان مصرف قهوه عمل می کند، زیرا داده های کمّی تعریف شده تری را در مورد مصرف قهوه ارائه می دهد.

مصرف کافئین با کاهش فیبروز کبد در NAFLD و سایر بیماری های مزمن کبدی مرتبط است. پیشنهاد شده است که سایر اجزای قهوه، از جمله پلی فنول‌ها، استرس اکسیداتیو در کبد را کاهش می‌دهند و به نوبه خود خطر فیبروز را کاهش می‌دهند و همچنین هموستازی گلوکز را در افراد سالم و دارای اضافه وزن بهبود می‌بخشند. همه این عوامل همچنین ممکن است شدتدیابت نوع 2را کاهش دهند.

نویسنده مسئول این مطالعه، دکتر جان گریفیث جونز، محقق ارشد در مرکز علوم اعصاب و زیست‌شناسی سلولی در دانشگاه کویمبرا، در پرتغال، گفت: به دلیل تغییر در رژیم غذایی و سبک زندگی مدرن، افزایش نرخ چاقی و افزایش بروز دیابت نوع 2 و بیماری کبد چرب غیرالکلی، که در نهایت می تواند به شرایط شدیدتر و غیرقابل برگشت کبدی تبدیل شود به سیستم های مراقبت های بهداشتی فشار زیادی تحمیل می شود. تحقیقات ما اولین مطالعه ی مشاهده ای است که نشان می دهد که مقادیر تجمعی بالاتر متابولیت های قهوه ی کافئینه و بدون کافئین در ادرار با کاهش شدت NAFLD در افراد دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع 2 ، همراه است.

این مطالعه با عنوان "افزایش مصرف قهوه ی کافئینه و بدون کافئین با کاهش شدت NAFLD در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 مرتبط است"، در مجله ی Nutrients منتشر شده است.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2023-01-coffee-consumption-severity-non-alcoholic-fatty.html