23 مه 2023- مطالعه ی ارائه شده در کنگره اروپایی چاقی امسال در دوبلین، نشان داد که استفاده ی بیماران دارای اضافه وزن یا چاق از سماگلوتید با کاهش خطر 10 ساله ی بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک(ASCVD) مرتبط است.

این مطالعه که توسط دکتر آندرس آکوستا و دکتر ویسام گوسن و همکارانشان، در برنامه پزشکی دقیق برای چاقی در کلینیک مایو، در روچستر، ایالات متحده انجام شده است، نشان داد که امتیاز خطر قلبی عروقی در بیماران دارای اضافه وزن یا چاق، پس از یک سال مصرف داروی چاقی سماگلوتاید، کاهش یافته است.

چاقی، یک عامل خطر اصلی برای سطوح غیر طبیعی چربی خون، دیابت نوع 2، فشار خون بالا و آپنه انسدادی خواب است. این بیماری های همراه با چاقی، با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقیکه علت اصلی مرگ و میر در سطح جهان است، مرتبط هستند. از این رو، نیاز قابل توجهی برای جلوگیری ازCVD ، با هدف قرار دادن چاقی بیش از حد در بیماران دارای اضافه وزن یا چاقی وجود دارد.

سماگلوتاید، یک داروی ضد چاقی است که اخیراً تأیید شده است اما تأثیر قلبی عروقی آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2و بدون آن، به خوبی ثابت نشده است. در این تحقیق جدید، نویسندگان اثر واقعی استفاده از سماگلوتید را بر خطر ابتلا به CVD در بیماران دارای اضافه وزن یا چاقی تجزیه و تحلیل کردند.

آنها یک مطالعه گذشته نگر چند مرکزی را روی 93 بیمار با شاخص توده بدنی27 کیلوگرم بر متر مربع یا بالاتر، سن بین 40 تا 79 سال و بدون سابقه قبلی CVD انجام دادند. آنها داده های اولیه جمعیت شناختی، بالینی و چربی خون را برای محاسبه خطر بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک 10 ساله( ASCVD ده ساله) قبل از شروع درمان با سماگلوتید و 1 سال پس از شروع درمان با سماگلوتید جمع آوری کردند.

نمره ی خطرASCVD دهساله، بر اساس تخمین‌گر تدوین شده توسط کالج قلب و عروق آمریکا محاسبه شد. نقطه پایانی اولیه شامل محاسبه ی تفاوت امتیاز ASCVD قبل و بعد از 1 سال شروع سماگلوتید بود. پیامدهای ثانویه شامل پارامترهای متابولیک و استفاده از دارو بود.

از 93 شرکت کننده، 69٪ زن بودند و میانگین سنی شرکت کنندگان 55 سال بود. تقریباً همه (91٪) سفید پوست بودند. میانگینشاخص توده ی بدنی آنها 39.8کیلوگرم بر متر مربع، در مرز بین چاقی کلاسII وIII بود.

کاهش قابل توجهی در خطر ASCVD ده ساله یک سال بعد از شروع این دارو نسبت به شروع تحقیق وجود داشت: 7.64 درصد در مقابل 6.26 درصد، که کاهش 1.38 درصدی را نشان می دهد. پارامترهای زیر به طور قابل توجهی در بیماران کاهش یافت: فشار خون 9.3/4.9 میلی متر جیوه (برای فشار خون سیستولیک و دیاستولیک)؛ کلسترول تام به میزان 9.5 میلی گرم در دسی لیتر؛کلسترولLDL  به میزان 6.6 میلی گرم در دسی لیتر، تری گلیسیرید به میزان 20.0 میلی گرم در دسی لیتر، گلوکز ناشتا 23.0 میلی گرم در دسی لیتر وHbA1c (معیار کنترل قند خون) 0.72 درصد. هیچ تغییر قابل توجهی در استفاده از داروهای فشار خون، استاتین ها یا آسپرین از زمان شروع تحقیق تا آخرین پیگیری وجود نداشت. کل درصد کاهش وزن بدن مرتبط با استفاده از سماگلوتید در ماه دوازدهم درمان، 10.9 درصد بود (در بین 41 بیمار که داده های وزنی برای آنها در 12 ماه در دسترس بود).

نویسندگان نتیجه گیری کردند که استفاده ی بیماران دارای اضافه وزن یا چاق از سماگلوتید، با کاهش خطر ابتلا به ASCVD ده ساله مرتبط است. اگرچه این کاهش پس از تنها یک سال استفاده از این دارو در حد متوسطی است اما ممکن است به کاهش عوارض قلبی عروقی و خطر مرگ و میر در طول زمان با کاهش وزن کمک کند. برای ارزیابی پیامدهای قلبی عروقی سماگلوتید، مطالعات بیشتری با حجم نمونه بزرگتر و دوره های پیگیری طولانی تر مورد نیاز است.

نویسندگان در حال بررسی انجام مطالعات طولانی مدت هستند تا ببینند آیا اثر سماگلوتید بر خطر قلبی عروقی در طول زمان گسترش یا تغییر می کند یا خیر.

منبع:

https://medicaldialogues.in/cardiology-ctvs/news/semaglutide-use-in-overweightobese-patients-tied-to-reduced-cvd-risk-111890