27 نوامبر 2023- مطالعه ی اخیراً منتشر شده در مجله ی Physical Activity and Health تأثیر جلسات کوتاه یوگا و تای چی را بر کنترل قند خون، تمرکز و رفاه کلی در افراد سالم نشان داد. رفتار بی تحرک، یک عامل خطر شناخته شده برای مسائل مختلف سلامتی است که از طریق رویکردهای نوآورانه ای که می تواند درک ما را از حفظ سلامت در این سبک زندگی وابسته به میز تحریر متحول کند، مورد توجه قرار گرفته است.

این مطالعه با طراحی بلوک ناقص[1]، متعادل شده و تصادفی شامل 15 بزرگسال (میانگین سنی 26 سال، 8 زن) بود که تحت یکی از سه پروتکل: نشستن بدون وقفه (کنترل)، نشستن با وقفه های 3 دقیقه ای برای انجام یوگا در هر 30 دقیقه یکبار، یا 3 دقیقه تای چی هر 30 دقیقه یکبار، اجرا شد. این جلسات 7.5 ساعت طول کشید و شامل یک رژیم غذایی استاندارد بود که امکان ارزیابی جامع تأثیر مداخلات را بر سلامت متابولیک و رفاه کلی شرکت کنندگان فراهم می کرد.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مداخله ی یوگا منجر به کاهش قابل توجه سطح زیر منحنی قند خون در مقایسه با گروه کنترل شد که نشان‌دهنده یک پیشرفت بالقوه در استراتژی‌های کنترل قند خون است. همچنین، گروه تای چی روندی به سمت سطوح گلوکز پایین‌تر نشان داد، اگرچه این تفاوت از نظر  آماری معنی‌دار نبود.

این مداخلات تمرکز یا رفاه افراد را به خطر نیانداخت. در حالی که تمام گروه ها کاهش میانگین غلظت قند خون را در طول روز تجربه کردند، گروه تای چی حفظ تمرکز و رفاه بهتری را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد.

این یافته ها راه های جدیدی را برای مقابله با اثرات نامطلوب زمان طولانی مدت بی تحرکی باز می کند. وقفه در روال نشستن با فعالیت های کوتاه و متمرکز مانند یوگا و تای چی، یک استراتژی موثر برای تنظیم سطح قند خون و در عین حال حفظ تمرکز و رفاه کلی است. با چالش‌های سبک زندگی مدرن، این مطالعه بینش عملی در مورد مداخلات ساده و در عین حال قدرتمند ارائه می‌کند که می‌تواند به سلامت متابولیک بهتر و سرزندگی کلی کمک کند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/breaking-up-sedentary-behavior-with-short-bouts-of-yoga-significantly-lowers-blood-sugar-in-healthy-individuals-120739

 [1]طرح هایی که در آن هر بلوک تمام درمان ها را دریافت نمی کند، بلکه فقط برخی از درمان ها را دریافت می کند، طراحی بلوک ناقص نامیده می شود.اندازه بلوک کوچکتر از تعداد کل تیمارهایی است که باید در طرح های بلوک ناقص مقایسه شوند.