20 ژوئن 2022- در سطح جهانی افزایش شیوع دیابت نوع 2 منجر به افزایش عوارض سلامت و تاثیرات اقتصادی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه شده است. برای مثال در هند این بیماری به یک اپیدمی خاموش تبدیل شده است که بیش از 60 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. در سالهای اخیر علیرغم تحقیقات زیادی که در زمینه ی مدیریت دیابت انجام شده است، همه ی افراد قادر به دستیابی به آخرین روشهای درمان این بیماری نیستند. با در نظر گرفتن این موضوع، تحقیقات در زمینه ی پیشگیری و مراقبتهای اولیه به اولویتی در مورد این بیماری تبدیل شده است.

منیزیم یک ماده معدنی ضروری برای بدن انسان و یک کوفاکتور یا فعال کننده برای بیش از 300 واکنش آنزیمی، از جمله کنترل قند خون و ترشح انسولین است. مطالعات نشان داده اند که کمبود منیزیوم، هایپرگلایسمی را تسریع و درنتیجه در مقاومت به انسولین و عوارض میکرووسکولار هایپرگلایسمی نقش دارد. بهمین دلیل دکتر Weiyi Li و همکارانش از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در پکن به ارزیابی ارتباط غلظت منیزیوم سرمی و دیابت نوع 2 و رتینوپاتی دیابتی در یک مطالعه ی کوهورت آینده نگر پرداختند.در چین، شیوع دیابت در بزرگسالان بالاتر از میانگین جهانی است. شواهد نشان می دهد که غلظت منیزیم، پیش بینی کننده ی مقاومت به انسولین و دیابت است. با این حال، اکثر مطالعات به جای تمرکز بر غلظت منیزیوم سرمی بر منیزیم رژیمی تمرکز داشته اند.

در این مطالعه ی کوهورت آینده نگر، محققان ارتباط سطح سرمی منیزیم را با مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 مطالعه کردند. محققان 5044 شرکت‌کننده ی 18 ساله و بالاتر بدون مقاومت به انسولین(IR)  و دیابت را از نظرسنجی سلامت و تغذیه ی چین(CHNS)، در این مطالعه وارد کردند. نمونه خون ناشتا از شرکت کنندگان برای اندازه گیری منیزیم، قند خون ناشتا، هموگلوبینA1c و انسولین ناشتا، گرفته شد. از مدل هموستاتیک (HOMA-IR) برای محاسبه ی مقاومت به انسولین استفاده شد. مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان و عوامل خطر مانند شدت فعالیت بدنی، وضعیت سیگار کشیدن، عادت به نوشیدن الکل و اطلاعات تن سنجی ثبت شد.مقاومت به انسولینبه عنوان HOMA-IR برابر یا بیش از2.5، و دیابت نوع 2 با قند پلاسما ناشتای مساوی یا بیش از 7.0میلی مول در لیتر ویاHbA1c ، برابر یا بیش از 6.5 درصد یا گزارش خود بیمار در مورد تشخیص یا درمان دیابت، تعریف شد.

در طی یک پیگیری متوسط ​​5.8 ساله، در مجموع 1331 مورد مقاومت به انسولین و 429 مورد ابتلای به دیابت ثبت شد.

بر اساس این مطالعه، محققان غلظت سرمی منیزیم شرکت کنندگان را در پنج رده طبقه بندی کردند. پس از تنظیم برای متغیرهای کمکی مربوطه، سومین رده از پنج غلظت سرمی منیزیم (یعنی غلظت 0.89 تا 0.93 میلی مول در لیتر) با 29٪ خطر کمتر برای مقاومت به انسولین(نسبت خطر0.71) و یک خطر کمتر برای دیابت نوع 2 مرتبط بود. نسبت های خطر تعدیل شده ی چند متغیره (95درصد فواصل اطمینان) برای مقاومت به انسولین با کمترین رده از پنج طبقه بندی غلظت منیزیم سرم ( کمتر از 0.85) مقایسه شدند.

محققان گفتند: ما نتایج مشابهی را هنگام ارزیابی منیزیم سرمی به عنوان یک اندازه گیری مداوم پیدا کردیم. منحنی‌های اسپلاین محدود مکعبی (RCS) یک همبستگی غیرخطی دوز- پاسخ را هم بین غلظتهای سرمی منیزیم و مقاومت به انسولین و هم بین غلظتهای سرمی منیزیم و دیابت نوع 2 نشان دادند. غلظت پایین منیزیم سرمی با خطر بالاتر مقاومت به انسولین و دیابت مرتبط بود.محققان نتیجه گیری نمودند که باید در مورد علل بالقوه ی ارتباط U شکل بین غلظتهای منیزیوم سرمی و خطر مقاومت به انسولین و دیابت، بیشتر بحث شود.

منبع:

Nutrients 2022, 14, 1799. https://doi.org/10.3390/nu14091799

 

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/lower-serum-magnesium-tied-to-higher-risk-of-type-2-diabetes-and-insulin-resistance-study-93063?from-login=415084