احتمال شکستگی استخوان در افراد وگان بیشتر است

27 نوامبر 2020- به گفته محققان، احتمال شکستگی استخوان در افراد وگان بیشتر از افرادی است که از رژیم غذایی مبتنی بر محصولات حیوانی پیروی می کنند.

افرادی که از رژیم غذایی مبتنی بر گیاهان استفاده می کنند 2.3 برابر بیشتر از گوشتخواران دچار شکستگی استخوان خاصره یا hipمی شوند و به طور کلی شکستگی استخوان در افراد گیاهخوار 43٪ بیشتر است.

احتمال شکستگی استخوان خاصره ،در افراد گیاهخوار و افرادی که ماهی می خورند 25٪ بیشتر از کسانی که گوشت می خورند.

دکتر تامی تانگ، نویسنده ارشد این مقاله از گروه بهداشت جمعیتNuffield در دانشگاه آکسفورد، گفت: مطالعات قبلی نشان داده است کهBMI پایین با خطر شکستگی های استخوان خاصرهارتباط دارد و مصرف کم کلسیم و پروتئین هر دو با سلامت ضعیف تر استخوان مرتبط هستند.

او افزود: این مطالعه نشان داد که وگان ها، که به طور متوسط​​BMI پایین تری دارند و همچنین کلسیم و پروتئین کمتری نسبت به گوشت خواران مصرف می کنند، در چندین مکان از استخوانهایشان با خطر شکستگی بیشتری روبرو هستند.

رژیم های متعادل و غالباً گیاهی می توانند منجر به بهبود سطح مواد مغذی شوند و با کاهش خطر بیماری ها از جمله بیماری های قلبی و دیابت ارتباط دارند. افراد باید مزایا و خطرات رژیم غذایی خود را در نظر بگیرند، و اطمینان حاصل کنند که مقدار کافی کلسیم و پروتئین دریافت کنند و همچنینBMI سالمی داشته باشند، یعنی نه کمتر از وزن طبیعی باشند و نه دارای اضافه وزن باشند.

در این تحقیق که در مجلهBMC Medicine منتشر شده است، 55000 نفر شرکت داشتند، که از آنها خواسته شده بود تا گزینه های غذایی خود را به دقت ثبت کنند.تقریباً 18 سال پس از ثبت نام آنها در این مطالعه، محققان پرونده های پزشکی آنها را بررسی کردند و دریافتند که گیاهخواران در مقایسه با کسانی که رژیم غذایی حیوانی دارند، هر 10 سال تقریباً 15 شکستگی استخوان بیشتری را تجربه می کنند.

از 3941 مورد گزارش شکستگی استخوان، وگان ها، گیاهخواران و ماهی خواران[1] (pescetarians) در مقایسه با کسانی که گوشت و محصولات لبنی می خوردند، به طور نامتناسبی دچار شکستگی استخوان بیشتری شده بودند.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2020/nov/study-finds-vegans-are-more-likely-to-break-bones.html

 [1]ماهی‌خواری یا پسکتاریانیسم نوعی رژیم غذایی است که در آن ماهی و انواع دیگر خوراک دریایی استفاده می‌شود اما گوشت حیوانات دیگر استفاده نمی‌شود.