آلودگی هوا می تواند بر بینایی تأثیر منفی گذارد

18 فوریه 2021 - محققان گفتند کیفیت ضعیف هوا می تواند در بروز مشکلات چشمی مربوط به سن تأثیر گذارد.

تیم هایی از نیویورک در حال بررسی مواردی هستند که به طور بالقوه ممکن است برخی از مشکلات چشمی را ایجاد کند، به ویژه نوعی بیماری به نام دژنراسیون ماکولای وابسته به سن (AMD) که مربوط به سن است و معمولاً بر قسمت مرکزی بینایی تأثیر می گذارد.

دژنراسیون ماکولای وابسته به سن، سومین علت اصلی کاهش بینایی در افراد بالای 50 سال در سراسر جهان است.

دکترVaidehi Dedania ، جراح شبکیه چشم در مرکز چشم Langone در دانشگاه نیویورک(NYU)  و استادیار گروه چشم در دانشکده پزشکیNYU Grossman ، گفت: در مراحل پیشرفته ی بیماری، افراد ممکن است از دست دادن بینایی مرکزی را تجربه کنند که منجر به اختلال بینایی شدید و دائمی می شود.

دژنراسیون ماکولای وابسته به سن،می تواند به نوع خشک( nonxudative) و یا به نوع مرطوب (اگزوداتیو) طبقه بندی شود.

در این تحقیق، تقریباً 166000 پرونده ی چشم افراد 40 تا 69 سال مورد بررسی قرار گرفت. از شرکت کنندگان خواسته شده بود که در صورت تشخیص AMD توسط پزشک، آن را گزارش دهند.

محققان همچنین سطح آلودگی هوا، دی اکسید نیتروژن (NO2) و اکسیدهای نیتروژن (NOx) را بررسی کردند، دی اکسید نیتروژنو اکسیدهای نیتروژناز وسایل نقلیه منتشر می شوند.

در پایان مطالعه، در هزار و 286 شرکت کننده، AMD تشخیص داده شد و 12 درصد از افرادی که برای آنها AMD تشخیص داده نشده بودند، علائم ابتلا به این بیماری را داشتند که با استفاده از تصویربرداری شبکیه مشخص گردید.

محققان با در نظر گرفتن شرایط زمینه ای سلامت و سبک زندگی این افراد، دریافتند که ارتباط مشخصی بین قرار گرفتن در معرض سطح بالایی از آلودگی هوا و افزایش خطر AMD وجود دارد.

این یافته ها در مجله چشم پزشکی انگلیس[1] منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2021/feb/study-shows-air-pollution-could-impact-vision.html

 [1]the British Journal of Ophthalmology