25ژوئن 2024 - در یک بررسی اخیر که در Nutrition Research Reviews منتشر شد، محققان اثرات الگوهای غذایی با محدودیت انرژی (ER) را با یا بدون مصرف آجیل بر ترکیب بدنی، وزن و مدیریت قند خون مقایسه کردند.

متخصصان تغذیه، اغلب رژیم های غذایی با محدودیت انرژی (ER) را برای کاهش وزن، بهبود ترکیب بدنی و مدیریت سطح قند خون توصیه می کنند. با این حال، یکی از چالش‌های رژیم‌هایER ، حفظ کیفیت بالای رژیم غذایی و در عین حال اطمینان از دریافت مواد مغذی ضروری است.

آجیل که به عنوان منبع متراکمی از مواد مغذی شناخته می شود، می تواند نقش مهمی در تامین این نیازهای غذایی داشته باشد. آنها سرشار از اسیدهای چرب ضروری(EFAs) هستند که می توانند مدیریت گلایسمی را با کاهش سیتوکین های پیش التهابی و مقاومت به انسولین بهبود بخشند. کربوهیدرات کم و چربی غیراشباع بالا، فیبر، ویتامین های B، منیزیم و پروتئین آنها به افزایش اکسیداسیون چربی، کند شدن تخلیه معده و کاهش سطح قند خون بعد از غذا کمک می کند. علاوه بر این، آجیل سیری را تقویت می کند، توده عضلانی را حفظ می کند و کاهش مصرف انرژی در حالت استراحت را که معمولاً با کاهش وزن مرتبط است، کاهش می دهد.

تأثیر مصرف آجیل بر شاخص های گلایسمی - اندازه گیری سطح قند خون - در مطالعات مختلف، متفاوت عنوان شده است. این ناسازگاری هم در افراد سالم و هم در افراد مبتلا به بیماری هایی مانند سندرم متابولیک، دیس لیپیدمی یا پیش دیابت وجود دارد. برخی تحقیقات نشان داده اند که آجیل می تواند بر کنترل قند خون تأثیر مثبت بگذارد، در حالی که مطالعات دیگر اثرات قابل توجهی را نشان نداده اند.

برای این مطالعه، محققان اثرات گنجاندن آجیل در رژیم غذایی با کالری محدود را بر اندازه گیری های آنتروپومتریک (بدنی) و کنترل قند خون در افراد دارای اضافه وزن یا چاق بررسی کردند. آنها کارآزمایی‌های تصادفی و کنترل‌شده(RCT) را برای مقایسه ی تأثیر رژیم‌های غذایی با محدودیت انرژی با یا بدون آجیل بر روی توده بدنی، ترکیب بدنی و مدیریت قند خون تجزیه و تحلیل کردند.

این کارآزمایی ها شامل افراد دارای اضافه وزن با یا بدون بیماری های همراه بود که تحت درمان های کاهش وزن قرار می گرفتند. در این مطالعات سطح قند خون با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله خون‌گیری وریدی، سوراخ کردن انگشت، مانیتورهای لحظه ای قند و پایش مداوم گلوکز(CGM) اندازه‌گیری شده بود.

نتایج نشان داد که رژیم غذایی با محدودیت انرژی(ER) غنی شده با آجیل منجر به کاهش وزنی به میزان 22.6 تا 19.5 کیلوگرم یا تقریباً 0.1 تا 0.2 کیلوگرم در هفته، می شود. مزیت اضافی گنجاندن آجیل در رژیم غذاییبا محدودیت کالری،بین 1.4- تا 0.4 کیلوگرم متغیر بود. تفاوت های قابل توجهی بین کارآزمایی ها از نظر زمان مصرف آجیل، انواع آجیل مصرفی و روش های مورد استفاده برای اندازه گیری های آنتروپومتریک وجود داشت.

این تحقیق شواهد محدودی را در حمایت از مزایای آجیل برای ترکیب بدنی یا مدیریت قند خون یافت. در حالی که مزایای کاهش وزن و قند خون در هنگام افزودن آجیل به رژیم های غذایی با محدودیت انرژی متغیر بود، هیچ اثر نامطلوبی ایجاد نکرد. همه کارآزمایی ها نشان دادند که یک رژیم غذایی با محدودیت انرژی باعث بهبود توده بدنی با اثرات متغیر بر قند خون و انسولین می شود.

منبع:

https://medicaldialogues.in/mdtv/diet-nutrition/videos/nuts-may-improve-weight-loss-and-blood-sugar-levels-in-calorie-restricted-diets-study-130642