بیومارکرهای جدیدی برای دیابت نوع 1 شناسایی شد

15نوامبر 2021- یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر دسپوینا مانوساکی از مرکز تحقیقاتCHU Sainte-Justine  و دانشگاه مونترال، سه پروتئین را در جریان خون به عنوان مولکول‌های امیدوارکننده برای توسعه داروها و ابزارهای تشخیص زودهنگام برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 ، شناسایی کردند. دیابت نوع 1 ، یک بیماری خود ایمنی است که با کمبود ترشح انسولین توسط پانکراس مشخص می شود. این نوع از دیابت حدود 10 درصد از افراد مبتلا به دیابت را تحت تاثیر قرار می دهد، اما از بدو تولد، نشانگرهای زیستی بسیار کمی برای پیش بینی خطر ابتلا به این بیماری وجود دارد.

دکتر مانوساکی، متخصص غدد درون ریز کودکان و استادیار بالینی در گروه اطفال در دانشگاه مونترال می گوید: تحلیل های ما نشان داد که سطوح بالاتر پروتئین های SIRPG وIL27EBI3 ، خطر ابتلا به دیابت نوع 1 را افزایش می دهند و سطوح بالاترCTRB1 ، خطر ابتلا به این بیماری را کاهش می دهد.

نتایج این تحقیق در Diabetes Care ارائه شده است.

پتانسیل عظیم

دکتر ناهید یزدان پناه، دانشیار آزمایشگاه دکتر مانوسکی و نویسنده اول این مطالعه، توضیح داد: محققان در حال تحقیق بر روی پروتئین‌های در گردش در خون هستند، که منبع بیومارکرهایی با پتانسیل های بسیار زیاد هستند. از آنجایی که داروها به شدت به پروتئین‌های موجود در جریان خون متصل می‌شوند، این پروتئین ها اهداف جذابی برای توسعه روش‌های درمانی جدید هستند. همچنین روش‌های آزمایشی قابل اعتمادی برای اندازه‌گیری پروتئین‌های موجود در جریان خون وجود دارد، که آنها را به ابزاری برای تشخیص زودهنگام افراد در معرض خطر بالای ابتلا به دیابت نوع 1 تبدیل می‌کند.

برای مشخص کردن این نشانگرهای زیستی، دکتر مانوساکی و تیمش یک مطالعه تصادفی مندلی را برای شناسایی پروتئین‌های موجود در جریان خون که بر خطر ابتلا به دیابت نوع 1 تأثیر می‌گذارند، انجام دادند. در این تکنیک از تغییرات ژنتیکی شناخته شده در یک جمعیت، برای بررسی اثر علیتی یک متغیر بر عوامل خطر بیماری استفاده می شود.

ابتدا، تیم تحقیقاتی یک پایگاه داده را برای شناسایی ویژگی های ژنتیکی 1600 پروتئین موجود در جریان خون، بررسی کرد. سپس، آنها داده های ژنومی 9684 بیمار مبتلا به دیابت نوع 1 و 15743 فرد کنترل را برای ارزیابی ارتباط هر یک از این پروتئین ها با خطر ابتلا به دیابت نوع 1، تجزیه و تحلیل نمودند.

دکتر مانوسکی، اظهار داشت: بر اساس نتایج این تجزیه و تحلیل، ما دریافتیم که افزایش SIRPG پلاسما با افزایش تقریباً 60 درصدی خطر ابتلا به دیابت نوع 1 مرتبط است، در حالی که افزایش IL27EBI3 این خطر را دو برابر می کند. برعکس، غلظت بالاترCTRB1 ، اثر محافظتی دارد و خطر ابتلا به این بیماری را نزدیک به 20 درصد کاهش می دهد.

به گفته دکتر مانوسکی، "ما نیاز به تحقیقات بیشتری برای تایید این پروتئین های کاندید در مطالعات کوهورت مورد- کنترل برای دیابت نوع 1 داریم، اما این پروتئین ها پتانسیل پیشرفت در پزشکی دقیق و فرگرایانه را برای افراد در معرض خطر ابتلا به این بیماری دارند."

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2021-11-biomarkers-diabetes.html